Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kaupunginosataiteilijat-kokeiluhanke
*
 
Hankkeen nimi   Kaupunginosataiteilijat-kokeiluhanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Hanketta ohjaavia asiakirjoja ovat Kuntien kulttuuritoimintalaki 166/2019, Kaupunkistrategia 2026, Sivistysohjelma Oulu Oivaltaa, Oulun kulttuuristrategia. Taustalla on lukuisia tutkimustuloksia taiteen ja kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista.


Hanke toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain tehtävää


1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;


2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;


3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;


4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;


5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;


6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;


7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Tavoitteet


Hankkeessa kehitetään monitoimijaisesti uusi toimintamalli, jossa kulttuuri ja taide kumpuaa yhteisöstä ulospäin sen sijaan, että sitä tuotaisiin yhteisöön ulkoa. Toimintamallissa palkataan alueilla vaikuttavia taiteilijoita kehittämään alueidensa kulttuuri- ja taidetarjontaa. Taiteilijat tunnistavat asuinalueensa kehittämistarpeet luovat yhteisöllisiä ja osallisuutta lisääviä kulttuuriprojekteja ja toimivat linkkinä asukkaiden ja kaupungin kulttuuripalveluiden välillä.


Työn sisältö määritellään kaupunginosan tarpeiden ja taiteilijan tavoitteiden kautta ja sen avulla vahvistetaan kaupunginosan identiteettiä ja osallisuutta. Saatu kokemustieto siirretään seuraavaan kaupunginosaan ja seuraaville taiteilijoille.


Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kaupunginosien asukkaiden osallisuutta sekä vahvistaa taiteen ja kulttuurin roolia yhdistävänä tekijänä asukkaiden ja Oulun kaupungin toimijoiden välillä. Taiteen ja kulttuurin keinoin pyritään hälventämään kuntaliitosten seurauksena syntynyttä eriarvoisuuden tunnetta. Hankkeen toiminnan tarve on todennettu asukkaiden, kulttuuritoimijoiden sekä alueellisten kulttuuripalveluiden kokemustiedon kautta. Luovan ja taiteellisen työn tekemisen edellytyksiä parannetaan kehittämällä malli, jossa taiteilijat osallistuvat kaupunginosien kehittämiseen. Toimintamallissa kulttuuri ja taide kumpuaa yhteisöstä itsestään sen sijaan, että sitä tuotaisiin yhteisöön ulkoa. Taidelähtöiset projektit ovat taiteilijoidensa ja kaupunginosiensa näköisiä. Hanke toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain tehtävää ja se vastaa OKM:n kulttuuripolitiikan strategiaan. Hankkeen projekteja hyödynnetään myös osana kulttuurikasvatusta ja ne voivat kohdentua kulttuurihyvinvoinnin alalle.
Odotettavissa olevat tulokset


-alueiden viihtyvyys ja asukkaiden osallisuus kasvavat


- monialainen poikkitoiminnallinen yhteistyö toimijoiden kanssa kehittyy ja syntyy uusia yhteistyömalleja


- asukkaiden ja taiteilijoiden välille


- taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden välille


- kulttuuritoimijoiden ja Oulun kaupungin eri toimijoiden sekä asukkaiden välille


- asukkaiden koettu hyvinvointi paranee


- kulttuurin merkitys alueen yleisenä kehityksen voimana


- kasvaa ja kulttuuri-ilmastonmuutos kehittyy


- kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät


Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2020
Päättymispvm   31.12.2021
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Opetus- ja kulttuurinministeriö
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, alueelliset kulttuuripalvelut
Yhteyshenkilöt   Kulttuuritalo Valveen johtaja, kulttuuripalvelupäällikkö Arja Huotari
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi