Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Koulujen elokuvaviikko 2020
*
 
Hankkeen nimi   Koulujen elokuvaviikko 2020
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Projektin tausta ja tavoitteet

Elokuvan pedagogista potentiaalia ei vielä hyödynnetä riittävästi kouluissa. Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus –selvityksen mukaan opettajankoulutuslaitoksissa tarjottava mediakasvatus on vähäistä. Opettajat tarvitsevat välineitä ja materiaalia, jonka avulla he voivat tarjota laadukasta mediakasvatusta.

• Elokuvan rooli myös taiteena tulisi huomioida kouluopetuksessa.

• Elokuvaviikko tarjoaa matalan kynnyksen materiaalia erityisesti monilukutaidon ja muiden laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamiseksi kouluopetuksessa sekä lasten elokuvasivistyksen kehittämiseksi.

• Elokuvaviikko-hankkeen avulla peruskouluissa voidaan harjoittaa laadukasta elokuvakasvatusta tasa-arvoisesti ja oppilaslähtöisesti. Pidemmän aikavälin tuloksena elokuvaviikosta muodostuu vakiintunut toimintamalli koulujen opetukseen.Tavoitteet vuodelle 2020:- tietoisuuden lisääminen: valtakunnallistamisen jatkaminen, elokuvaviikon levittäminen uusille paikkakunnille

- toiminnan vakiintuminen kouluissa: elokuvaviikko osaksi koulujen vuosikalenteria -elokuvaviikon saaminen mukaan kuntien kulttuuriopetussuunnitelmiin

- kohderyhmän laajentaminen kaikille perusasteen luokille.ToimenpiteetHankkeelle palkataan koordinaattori 12 kk ajaksi 70% työsuhteeseen

- Rakennetaan vuoden 2020 elokuvaviikon ohjelmisto

- Tuotetaan uutta materiaalia verkkosivulle (animaatio, tubetus) sekä hyödynnetään olemassa olevia elokuvakasvatuksen materiaaleja ja palveluita elokuvaviikon ohjelmistossa

- Kehitetään 1.-2. luokille suunnattuja elokuvan tekemiseen ja eri oppiaineisiin integroitavia tehtäviä

- Avustusta käytetään 3.-9. luokkalaisille elokuvan mestarikurssien järjestämiseen (5 kpl). Kurssille osallistuu oppilaita alueen eri kouluilta. Oppilaista tulee elokuvaviikon kummioppilaita ja he vievät tietoa elokuvaviikosta sekä osaamista elokuvien tekemisestä omiin koululuokkiinsa. Tällä tavalla tietoa elokuvaviikosta saadaan levitettyä kustannustehokkaasti alueen eri kouluihin.

- Hankkeen aikana editoidaan ja julkaistaan elokuvaviikosta kertova lyhyt dokumenttielokuva. Elokuvan materiaalia on kuvattu vuosina 2018 ja 2019.

- Järjestetään valtakunnallinen videokilpailu/-haaste oppilaille.

- Otetaan käyttöön vuonna 2019 tehty uusi viestintä- ja markkinointisuunnitelma.

- Viestintä ja markkinointi-iskut mm. YouTubeen

- Tietoisuutta elokuvaviikosta lisätään osallistumalla Educa-messuille ja mahdollisiin muihin opetusalan koulutustapahtumiin.

- Kehitetään elokuvaviikon verkkosivuston käytettävyyttä.

- Osallistutaan elokuva- ja mediakasvatusalan tapaamisiin.

- Opettajille jaetaan elokuvakasvatuksen tukimateriaalia, mm. vuonna 2019 valmistunutta elokuvaviikon pedagogiikkaa avaavaa Elokuvakasvatuksen käsikirjaa.

- Etsitään uusia alueellisia yhteistyömuotoja

- Tehdään KOPSn lähtökohdista sisältösuunnittelua elokuvaviikkosivustolleOdotettavissa olevat tuloksetHanke vahvistaa Oulun asemaa johtavana lasten ja nuorten elokuvakasvatuksen osaajana Suomessa.

• Elokuvakasvatus otetaan mukaan useampien kuntien kulttuuriopetussuunnitelmiin.

• Elokuvaviikon maantieteellinen tunnettuus kasvaa, pedagogista oppimisympäristöä hyödynnetään ja käytetään aktiivisesti enemmän verrattuna aiempiin vuosiin.

• Oppilaiden medialukutaito kehittyy

• Hanke edistää elokuvakasvatuksen asemaa mediakasvatuksen osana. Koulut käyttävät yhä enemmän elokuvaa ilmiöpohjaisessa oppimisessa, joka tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.

• Hankkeen aikana valtakunnallisesti kerätty videomateriaali esittelee elokuvaviikolla toteutuneita hyviä käytänteitä.

• Mestarikurssien osallistujista muodostuu valtakunnallinen kummioppilaiden verkosto, jonka jäsenet toimivat luokissaan elokuvanteon tutoreina.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2020
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuurinministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelu, Kulttuuritalo Valve
Yhteyshenkilöt   Johtava kulttuurituottaja Katri Tenetz
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi