Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

LAIPS - Light Art in Public Spaces
*
 
Hankkeen nimi   LAIPS - Light Art in Public Spaces
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Projektin tausta

Valo ja taidetta käytetään työkaluna julkisten tilojen kehittämisessä ja lisäämään kaupunkien arvoa ja laatua. Erilaiset valotaideteokset ovat tärkeä osa kaupungin kulttuurihistoriaa ja kohteita pitäisi suojella, mainostaa ja jakaa Euroopan laajuisesti.
Valotaide on nopeasti kehittyvä taiteenlaji. Teknologinen kehittyminen valaistusmateriaaleissa ja tekniikoissa on tehnyt valotaiteesta helpommin saavutettavan taiteilijoille ja suositun työkalun kaupunkikehittämisessä.
Valotaide julkisen taiteen uutena muotona tarjoaa monia mahdollisuuksia kehittää julkisia tiloja ja elämänlaatua kaupungeissa. Valotaide voi kasvattaa julkista tietoisuutta, edistää matkailua ja vahvistaa paikallista taloutta. Valotaiteella voidaan muuttaa ihmisten ympäristön hahmottamista, se voi kasvattaa paikallisidentiteettiä ja tarjota mahdollisuuksia taiteilijoille työskennellä paikallisten yhteisöjen kanssa uudella tavalla.
Kun kaupungit ottavat käyttöön enemmän valotaidetta julkisiin tiloihin ja kaupunkien valostrategioihin, kaupungeilla on tarve ja mahdollisuus kasvattaa valo-osaamista tämän projektin myötä. LUCi-verkoston yhteistyönä on suunniteltu Luovan Euroopan suoraan EU-rahoituksen hakuun Light Art in Public Spaces (LAIPS) -projekti, jonka päätoteuttaja on LUCI Association (Lighting Urban Community International) ja osatoteuttajat: Oulun kaupunki, Torino (Italia), Leeds (UK), Valladolid (Espanja).
Oulun kaupunki on kansainvälisen kaupunkivalaistusverkoston LUCI:n eli Lighting Urban Community Internationalin pohjoisin jäsen. Verkostossa on mukana 70 kaupunkia eri puolilta maailmaa. Hankkeen toteuttaminen paitsi tukee LUCI-verkoston yhteistyötä, on myös tärkeä osa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihaun kokonaisuutta. Hanke kasvattaa suorien EU-rahoitusten osaamista Oulun kaupungilla.

Projektin tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin tavoitteena on yhteisesti kasvattaa kaupunkien osaamista pysyvistä valoteoksista julkisissa tiloissa jakamalla parhaita käytänteitä teosten luomisessa, tuottamisessa ja ylläpidossa.
Projektin toimenpiteet keskittyvät kahden toiminnan alle:
1) Light & Art Lab (Valo&taide -laboratorio)
Hankekumppanit vierailevat toisten luona, jakavat tietoa ja vahvistavat paikallisten toimijoiden kuten kaupungin työntekijöiden, teknisen henkilökunnan ja taiteilijoiden operatiivista osaamista.
2) Light & Art App (Valo&taide -sovellus)
Hankekumppanit kehittävät yhdessä uuden innovatiivisen työkalun (digitaalisen sovelluksen muodossa), johon digitoidaan kulttuurista sisältöä, jonka avulla kasvatetaan tietoisuutta valotaiteesta ja tehdään valotaide helpommin saavutettavaa laajemmalle yleisölle.
Projektin lopussa pidetään loppukonferenssi, joka sisältää kansainvälisten osaajien puheenvuoroja, työpajoja ja Valo&taide -sovelluksen julkaisun.
Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.1.2021
Päättymispvm   31.12.2023
Rahoittajat  
Luova Eurooppa -ohjelma
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Konsernihallinto, kansainväliset asiat
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja: Piia Rantala-Korhonen
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi