Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kirjastoista kansanvallan foorumeita
*
 
Hankkeen nimi   Kirjastoista kansanvallan foorumeita
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Projektin taustaSitran tekemässä Kansanvallan peruskorjaus-työpaperissa (2018) ehdotettiin, että kirjastoista tehtäisiin keskustelevan demokratian kohtaamispaikkoja ja niille varataan erillinen määräraha. Kirjastot nähtiin luontevina paikkoina edistää kohtaamisia sekä nostaa kirjastojen merkitystä demokratian edistäjinä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiinnostavaa on myös se, miten eri tavoin yhteiskunnallista keskustelua voidaan käydä kirjastoissa.Kokeilut sopivat myös vastikään uudistetun kirjastolain henkeen. Lain tavoitteita ovat mm. aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen. Lisäksi laissa yleisen kirjaston tehtäviksi mainitaan muiden tehtävien ohella yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen. Kokeilujen tavoitteena on testata erilaisia vuorovaikutuksen muotoja ja parantaa kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kokeiluissa etsitään toimivia kohtaamisen muotoja ja konseptoidaan saatujen kokemusten pohjalta toimintamalleja, joilla kirjastoista voidaan kehittää kansanvallan foorumeita.

Oulun kaupunginkirjasto on valittu hakijakuntien joukkoon yli 200 000 asukkaan kaupunkina ja Oululla on juuri hyvä paikka näyttää toimivia konseptipilotteja demokratian kohtaamispaikkoina. Oulun kaupungin yhteisötoiminta ja kuntalaisvaikuttaminen on erittäin aktiivista toimintaa jo nyt, ja nyt on hyvä hetki yhdistää voimia ja luoda kirjastoihin aitoja ja helposti saavutettavia tilaisuuksia kirjastojen tiloissa. Lisäksi Oulussa on juuri meneillään nuorten politiikkakouluhanke, mikä tuo hyvän yhteistyömuodon hankkeen ajaksi. Hankkeen tarkoituksena on myös arvioida kaupunginkirjastossa tapahtuvan EU-tiedottamisen laajuus ja asiakastarve.TavoitteetHanke tukee edustuksellista demokratiaa parantamalla kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä vahvistaa kansalaisten ja poliitikkojen vuoropuhelua. Konseptivaiheessa tavoitteena on luoda kirjastojen erilaiset taustat, asiantuntijuus ja kokemus huomioiden toimintamallit, joita voidaan lähteä kokeilemaan pilottikirjastoissa.Tavoitteena on sitouttaa ja innostaa kirjastot mukaan hankkeeseen ja toteuttamaan kokeiluja oman kunnan kirjastossa. Valmiit konseptit tukevat kirjastojen toimintaa kansanvallan dialogiareenana.Toimenpiteet

Hankkeessa on mukana kolme eri konseptia:

1. Kansanvallan kahvit (2-4 tilaisuutta)

2. Verkkokeskustelu Globaalista lokaaliin (2-3 tilaisuutta)

3. Nyt saa sanoa -tilaisuus (n. 6-8 tilaisuutta)Odotettavissa olevat tuloksetKyseessä on valtakunnallinen hanke, missä kuusi kaupunkia/kuntaa tekee kokeilukulttuurin nimissä pilottikonseptimalleja eri sisällöin kirjastojen tiloihin. Konseptimallit ovat suoraan kopioitavissa hankkeen jälkeen kaikkiin Suomen kuntien käyttöön. Hankkeessa toteutetut konseptimallit luovat uudenlaista poliittista keskustelukulttuuria huomioiden monet eri ikäluokat.

Nuorten ääni kuullaan ja nuoret tuntevat, että saavat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hankkeen aikana muodostettu yhteistyöverkosto on aktiivinen ja yhdessä tekevä, kuunteleva ja tulevaisuuteen suuntaava yhteistyöorganisaatio.

Hankkeen työn tuloksena saadaan uusia alustoja yhteiskunnallisen keskustelun käymiseen ja vuorovaikutus kuntalaisten ja päättäjien kesken lisääntyy. Kansalaisten ymmärrys ja vaikuttamismahdollisuudet demokraattiseen päätöksentekoon lisääntyvät. Kirjasto ottaa uuden roolin keskeisenä vuorovaikutuksen alustana ja keskustelukanavana Suomen poliittisessa ympäristössä.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.11.2020
Päättymispvm   30.6.2021
Rahoittajat  
Sitra
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kulttuuripalvelut, Oulun kaupunginkirjasto
Yhteyshenkilöt   Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi