Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Väylät auki - Pohjois-Pohjanmaan luova talous Euroopan kartalle
*
 
Hankkeen nimi   Väylät auki - Pohjois-Pohjanmaan luova talous Euroopan kartalle
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Projektin tavoitteetVäylät auki – Pohjois-Pohjanmaan luova talous Euroopan kartalle -hankkeen tavoitteena on lisätä alueen kulttuurialan ja luovan talouden kansainvälistä viestintää ja markkinointia sekä edistää Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen kulttuuriohjelman pääprojektien kansainvälistymistä.Hanke jakautuu kahteen osaan:

1. Laadukas kansainvälinen viestintä- ja markkinointi

Hankkeen aikana tuotetaan kansainvälinen viestintä- ja markkinointisuunnitelma ja toteutetaan siitä jo osa. Suunnitelman tarkoituksena on terävöittää alueelta lähetettävää viestiä ja kohderyhmiä. Tavoitteena on, että alueen monimuotoinen luovan talouden kenttä tulee paremmin tunnetuksi ja houkuttelee alueelle niin osaajia kuin matkailijoitakin. Laadukas kansainvälinen viestintä- ja markkinointi pitää sisällään seuraavat konkreettiset tulokset:

• Kansainvälinen viestintä- ja markkinointisuunnitelma on valmis

• Kansainvälisille markkinoille tarkoitettu video on valmis

• Sosiaaliseen mediaan suunnattuja markkinointitoimenpiteitä on toteutettu

• Kansainvälisille markkinoille tarkoitettu tiivis esite on valmis

Tämän toimenpidekokonaisuuden kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan alueen luovan talouden toimijat sekä kaupunkien ja kuntien omat kultturi- ja vapaa-ajan palveluista vastaavat tahot. Kansainväliset kohderyhmät määritellään viestintäsuunnitelmassa. Välilliset kohderyhmät ovat alueen matkailualan toimijat, jotka hyötyvät saatavista tuloksista. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös laajasti käsittäen elinkeinoelämä kaikkinensa ja mukana olevat kunnat ja kaupungit.

2. Pääprojektien kansainvälistymisen edistäminen

Tällä hetkellä 25 kuntaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilta ovat tehneet päätöksen olla mukana Oulu2026-hankkeessa. Lisää kuntien päätöksiä on vielä tulossa. Alueen kunnat ovat nähneet kulttuuripääkaupunkihankkeen mahdollisuudet ja haluavat olla mukana edistämässä oman alueensa kehitystä kulttuurin ja taiteen keinoin.

Oulu2026-kulttuuriohjelma rakentuu temattisten pääprojektien ympärille. Pääprojektien sisällöt ja vastuuvetäjä hahmottuvat ensi kevään ensimmäiseen hakuvaiheeseen mennessä. Pääprojektien vetäjät ovat vastuullisessa tehtävässä luomassa pääprojekteista aidosti kansainvälisiä ja laadukkaita kokonaisuuksia.Kulttuuriohjelman pääprojektien kansainvälistymisen edistäminen pitää sisällään seuraavat konkreettiset tulokset:

• Yhdelle tai useammalle Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen kulttuuriohjelmassa kuvatulle pääprojektille on löydetty kansainvälinen yhteistyökumppani.

• Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen kulttuuriohjelman lippulaivahankkeiden ja pääprojektien konseptointi on valmis

Tämän toimenpidekokonaisuuden kohderyhmät ovat Oulun kaupungin kulttuurisektorin johto ja kulttuurilaitokset sekä muut toimijat. Lisäksi kulttuurin vapaa kenttä mukaan lukien Oulun kaupungin kulttuurin sopimuskumppanit ja muut toimijat sekä Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien kulttuurihallinto ja -toimijat.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   18.11.2019
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, konsernihallinto
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja: Piia Rantala-Korhonen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi