Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Vapaata tilaa
*
 
Hankkeen nimi   Vapaata tilaa
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Taustaa ja tavoitteet

Osa nuorista on työvoiman, opiskelun ja muun yhteisöllisen elämän ulkopuolella. Veeran Verstas nuorten avoimena taidepajana on yhdessä työvoimapoliittisten hankkeiden kanssa kohdannut ja kokenut nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamisen tarpeet. Selkeänä esteenä on näkynyt se, että nuorten resilienssitaitonsa ovat vähäiset.

Taiteen tekemisen ja kokemisen hyvinvointivaikutukset ja niiden yhteydet itseymmärrykseen ja voimaantumiseen ovat tiedossa ja nähtävissä Veeran Verstaan toimintaan osallistuneissa nuorissa. Resilienssitaitojen kartuttaminen taidepainotteisin menetelmin edellyttää erityisosaamista ja taiteen soveltava käyttö työvoimapoliittisena välineenä on tasapainoilua taiteen itseisarvon ja sen välineellisen käytön välillä. Taidehankkeiden laadulliseen räätälöintiin ja yksilölähtöiseen työskentelyyn on Veeran Verstaalla kertynyt runsaasti osaamista.

Vapaata tilaa -hanke hakee ratkaisua nuorten, heikossa työmarkkina-asemassa olevien, osallistamiseen sekä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työmahdollisuuksien kehittämiseen ja luomiseen yhteisöllisen yrittämisen keinoin. Hanke sijoittuu ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien yhteisöllisiin ratkaisuihin ja pyrkii vähentämään nuorten ilmastoahdistusta.

"Vapaata tilaa - kaupunki ilmastovastuun ja kasvamisen paikkana" - hanke kehittää ekologisen taide-elämän alustan nuorten työllistämisen kontekstissa. Toiminta mahdollistaa luontosuhteen ja henkilökohtaisten resilienssitaitojen kehittämisen poikkitaiteellisin keinoin. Tavoitteena on vähentää nuorten ilmastoahdistusta, lisätä osaamista taiteen hyvinvointivaikutuksista sekä resilenssitaitojen kartuttamisesta.

Hankkeessa ympäristönäkökulma on sisällytetty taiteen keinoin hanketyöhön sen eri vaiheissa ja se tukee yhteisön kestävän kehityksen, sosiaalisten, ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. "Vapaata tilaa" - pop up- tapahtumissa liikutaan ilman, maan, tulen ja veden elementeissä (leijat, tulitaide, maaveistokset). Hankkeessa opiskellaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä hävikkiruoan kontekstissa.

Hanke tuottaa taidepainotteisen ydin- eli resilienssitaitojen ohjekirjan ja koulutuksen sekä taidepainotteisen, yhteiskunnallisen yrittämisen prosessia kuvaavan materiaalin ja koulutuksen. Hanke tarjoaa harjoittelupaikkoja taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä työtä eri taiteilijoille, taidealojen osaajille ja opettajille.

Veeran Verstas rakentuu kuuden kuukauden työpajajaksoihin. Taidetyöpajoissa haetaan työttömille luoville aloille suuntautuville nuorille tekijyyttä työn ja/tai opiskelun kautta. Startti Ylös -koulutukseen ja työelämään työvoimapoliittisen hankkeen aikana olemme kehittäneet tasapainon toisaalta organisoidun ohjauksen ja oppimisen, toisaalta jokaisessa tilanteessa omanlaisensa ja omaehtoisen toiminnan ja nuorten itseilmaisun välillä. Tämä kehittämistyö on vienyt ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden sekä ruoan hävikkitoiminnan ja nuorten ilmastoahdistuksen keskiöön. Yksi mahdollisuus nuorille taitajille on yhteiskunnallinen yritystoiminta.
Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.1.2020
Päättymispvm   31.12.2022
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veeran Verstas ry
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Veeran Verstas ry
Yhteyshenkilöt   Taru Hallikainen, Vapaata tilaa -hankkeen hankevastaava, p. 044 236 4158, taru.hallikainen (at) veeranverstas.fi
Silja Kejonen, Vapaata tilaa -hankkeen hanketyöntekijä, 044 241 9841, silja.kejonen (at) veeranverstas.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi