Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Folkverkstan
*
 
Hankkeen nimi   Folkverkstan
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Taustaa ja tavoitteet


Folkverkstan-hanke vahvistaa Oulun yhteistyötä Pohjoiskalotti-alueella, jotta aikamme yhteiskunnallisia haasteita voidaan ratkaista yhdessä. Hankkeessa rakennetaan pilottimalli sosiaalisesta yrittäjyydestä - ts. kansalaisyhteiskunnan, liiketoiminnan, julkisen sektorin ja tutkimuksen kumppanuudesta. Hanke auttaa tunnistamaan, mitä käsityötaitoja tarvitaan ilmastonmuutoksessa, lähtökohtana muun muassa taitojen ja elinkeinotoiminnan kehittämiselle.


Hankkeessa kehitetään alusta, joka lisää kiertotaloudellisen kuluttajakäyttäytymisen mahdollisuuksia sekä luodaan konsepti, jossa suuri yleisö voi korjata ja kunnostaa yksinkertaisia arjen käyttöesineitä. Käyttämällä sekä perinteistä että uutta yhteiskunnassa vallitsevaa käsityöosaamista, mahdollisuudet uudelleenkäyttöön ja työllisyyteen kasvavat.


Hankkeella on seuraavat kolme osatavoitetta:


- Käytännöllisen Työpajakonseptin kehittäminen, jossa on mahdollisuus korjata ja kunnostaa.


- Teoreettisen Kansanopetus-konseptin (koulutus) kehittäminen kestävään kehitykseen, uusiokäyttöön ja korjaamiseen.


- Testausalusta eri ympäristöissä pilottitoimitusten toteuttamiseksi (workshopit ja luennot) sekä Työpajan että Kansanopetuksen validoimiseksi.


Hankkeessa on mukana


- 3-5 asukastupaa, joissa voidaan järjestää kuntalaisille tee se itse – pajatoimintaa syksystä 2020 kesään 2022


- Pajatoimintaan liittyen käsityötaitojen ohjausta ja teemaluentoja kestävästä kehityksestä Oulu-opiston toimintana.


Tavoitteet Oulussa


- Projektissa syntyy yhteisöpalveluille malli, joka lisää tietoisuutta siitä, kuinka kohderyhmä voi toimia kestävän kulutuksen kanssa


- Asukastupien toimintaan saadaan uutta sisältöä


- Projektissa on varattuna määrärahaa pilottipajojen materiaalikuluihin, ammattiosaajien ja luennoitsijoiden palkkaukseen


- Pilottitoimintojen esimerkkien ja kokemusten avulla toimintaa voi laajentaa kattamaan myös muita yhteisöjä Oulun alueella


- Kuntalaiset ja koululaiset saavat lisää konkreettisia malleja toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti


- Hanke vahvistaa Oulun yhteistyötä Pohjoiskalotti-alueella, jotta voimme ratkaista yhdessä aikamme yhteiskunnalliset haasteet


- Hanke rakentaa pilottimallin sosiaalisesta yrittäjyydestä - ts. kansalaisyhteiskunnan, liiketoiminnan, julkisen sektorin ja tutkimuksen kumppanuudesta


- Hanke myös auttaa tunnistamaan, mitä käsityötaitoja tarvitaan ilmastonmuutoksessa, lähtökohtana muun muassa taitojen ja elinkeinotoiminnan kehittämiselle


Testialustassa on kyse yhdessä tekemisen prosessien luomisesta toimivien kohtaamispaikkojen saamiseksi sekä teorian että kädentaitojen osaamiselle tietoisesta kulutuksesta.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.2.2020
Päättymispvm   30.9.2022
Rahoittajat  
EU-rahasto Interreg Nord
Region Norrbotten
Lapin Liitto
Pohjoiskalottineuvosto
Pohjola-Norden
Oulun kaupunki
Luulajan kunta
Bodenin kunta
Haaparannan kaupunki
Toteuttajat  
Föreningen Norden Norrbotten
Pohjola-Norden
Yhteyshenkilöt   Oulun kaupungille: yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, pasi.laukka(at)ouka.fi
Pohjola Norden: Asko Pietarila, projektijohtaja, asko.pietarila (at) pohjola-norden.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi