Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Nurri
*
 
Hankkeen nimi   Nurri
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Projektin tausta ja tavoitteet

Oulun kaupungissa on kymmeniä ja jopa satoja rikoksilla oireilevia lapsia ja nuoria. Nurri-toimintamalli puuttuu alle 29-vuotiaiden toistuvaan tai vakavaan rikollisuuteen ja muuhun riskikäyttäytymiseen sosiaalityöntekijäjohtoisella, moniammatillisella työllä.

Oulun kaupunkiin luodaan NURRI-toimintamalli, jonka kohderyhmänä on nuoret, joiden on epäilty syyllistyneen useisiin ja vakavampiin rikoksiin. Viranomaisella tai muulla toimijalla on myös voinut herätä erityinen huoli nuoren päihteiden käytöstä tai muusta uhasta, joka lisää syrjäytymisen ja rikosten jatkumisen riskiä. Kohderyhmään kuuluu myös alle 15-vuotiaita lapsia, jotka eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta voivat tarvita tilanne- ja tarvearvion ja erityisiä palveluita.

Tavoitteena on moniammatillisella yhteistyöllä tukea rikoksilla oireilevia lapsia ja nuoria yläikärajana nuorisolain mukainen yläikäraja 29-vuotta. Tiiviillä tuella, nimetyn sosiaalityöntekijän johdolla ja moniammatillisella yhteistyöllä pyritään tukemaan lasta ja nuorta sekä heidän perheitään, jotta lapsen tai nuoren rikosten tekeminen ja muu oireilu saadaan loppumaan.

Odotettavissa olevat tulokset

o Toimintamallin kautta kohderyhmään kuuluvien syrjäytymisprosesseja saadaan lievennettyä tai katkaistua.

o Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä heidän perheidensä kokonaistilanne paranee, ja sitä kautta pitkällä aikavälillä palveluiden tarve vähenee.

o Toimintamallin tuloksena odotetaan uusintarikollisuuden vähenevän ja sitä kautta turvallisuuden lisääntyvän.

o Tuetaan nuoria koulutuspoluilla ja työllistymisessä.

o Toimijoiden välinen yhteistyö paranee.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.10.2020
Päättymispvm   31.12.2022
Rahoittajat  
Oikeusministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhteyshenkilöt   Kati Kettukivi, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi