Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

OuluToivo2020
*
 
Hankkeen nimi   OuluToivo2020
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Hankkeen tavoitteena on COVID-19 –pandemian vaikutusten torjuntaan tähtäävät toimenpiteet, koskien työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien työikäisten henkilöiden osallisuutta tukevien toimenpiteiden kehittämistä. Näillä toimenpiteillä tarkoitetaan ensisijaisesti osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä tukevien palveluiden tehostettua koordinaatiota mm. diakoniapalveluiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisyhteistyössä, vapaaehtoistoiminnassa sekä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa huomioiden myös digitaalisten palveluiden ja ratkaisuiden hyödyntäminen poikkeustilanteessa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vastata kohderyhmän akuuttiin avuntarpeeseen esim. ruoka-avun osalta.


Hankkeet tavoitteet ovat:

1. Luoda auttamisen ja välittämisen hallinnon toimintakulttuuriin poikkeusolotilanteessa testattava ja käyttöönotettava tehokas ohjaus- ja koordinaatiomalli. Ensivaiheessa tavoitteena on perustaa palvelupiste, joka koordinoi auttamista ja ohjaa avun tarvitsijat heille parhaiten soveltuvien palvelun piiriin

2. Tarjota kohdennettua asiantuntija-apua ensisijaisesti kohderyhmään kuuluville henkilöille. Antaa välitöntä apua (esim. ruoka- ja keskusteluapu) ja palveluohjausta kohderyhmään kuuluville

3. Koordinoida viranomaisten, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä.


Hankkeen toimenpiteet:

1. Ohjaus- ja koordinaatiotoiminnan palvelupiste. Hanke käynnistyy palvelupisteen perustamisella. Palvelupiste ottaa vastaan avun tarpeet ja antaa välitöntä apua (keskusteluapu, palveluohjaus), mutta sen kautta myös koordinoidaan auttamistoimintaa seurakuntien ja järjestöjen suuntaan. Koronaepidemian aikana painottuu etäauttaminen.

Toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia digitaalisia välineitä.

2. Ruoka-avun jakelun tehostaminen ja koordinoiminen yhteistyössä seurakuntien diakonian ja järjestöjen kanssa.

Elintarvikelahjoitusten sekä mahdollisen hävikkiruuan kerääminen (elinkeinoelämäyhteistyö) ja jakaminen avun tarvitsijoille. Ruoka-avun jakamista varten vapaaehtoisten rekrytoiminen ja elintarvikelahjoituskampanjat.

3. Digitaalisten menetelmien hyödyntäminen auttamistyössä. Hankkeessa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä kohderyhmän jäsenten auttamiseksi (etäohjaus, yksilö- ja ryhmätoiminta sekä mobiili-/pc-kartta-applikaatio).

4. Yhteistyön kehittäminen kaupungin (sosiaali- ja terveyspalvelut), seurakuntien ja järjestöjen välillä kohderyhmän palvelun parantamiseksi ja ajantasaistamiseksi. Tärkeää on myös koheesion vahvistaminen ns. etäystävätoimintaa kehittämällä.Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2020
Päättymispvm   31.10.2020
Rahoittajat  
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Toteuttajat  
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteyshenkilöt   Pekka Asikainen ja Kim Wasama, Oulun seurakuntayhtymä, Pasi Laukka, Oulun kaupunki.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi