Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Henki ja elämä – luonto toipumisen lähteenä
*
 
Hankkeen nimi   Henki ja elämä – luonto toipumisen lähteenä
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Taustaa ja tavoitteet

Mielenvireys ry on Henki ja elämä -hankkeen osatoteutuksesta Oulun seudulla vastaava taho. Mielenvireys osallistuu aktiivisesti hankkeen lähes kaikkien toimenpiteiden toteuttamiseen. Lapin Ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttaja.

Henki ja elämä -hankkeen tavoitteena on edistää työelämän ulkopuolella olevien työikäisten mielenterveyskuntoutujien toipumisprosesseja luontoperustaisten ja -voimaisten menetelmien avulla. Hanke toteutetaan Oulun, Kemi-Tornion ja Rovaniemen seuduilla. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia Green Care- toimintaan liittyviä toimintatapoja yhdessä yhdistysten ja mm. sosiaalista kuntoutusta tarjoavien yritysten kanssa. Hankkeessa kohderyhmään kuuluvat nostetaan toiminnan keskiöön niin, että he voimaantuvat ja ottavat näin oman elämänsä haltuun. Lisäksi maatila- ja luontopalveluyrittäjille luodaan uudenlaisia toimeentulomahdollisuuksia Green care- toimintaan liittyen.

Hankkeessa luodaan, kokeillaan ja arvioidaan neljä erilaista luontovoimaista toimintamallia yhteistyössä hankkeen osatotettajien, kumppanien ja kohderyhmän kanssa. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa osallistujien voimaantumista, pystyvyyden tunnetta, toimijuutta, osallisuutta ja resilienssiä sekä kokemuksellista hyvinvointia. Kokemuksellinen hyvinvoinnin vahvistumisen kautta tavoitellaan osallistujien sosiaalisen kuntoutumisen polun rakentumista kohti työelämää.Toimenpiteet

Hankkeessa siis kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan luontovoimaisia toimintatapoja ja -malleja, jotka ovat vaikuttavia osallistujien toipumisprosessien käynnistymisessä sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistumisessa.1. Hankkeen työntekijöiden ja toteuttajien valmentaminen sekä kohderyhmän rekrytointi

2. Osallistujien / asiakkaiden osallistaminen ja osallistuminen hankkeen toimintaan

3. Luontovoimaisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi

4. Toiminnan ja toimintamallien arviointi ja toimintamallien levittäminen.Tulokset

Hankkeessa muototuvat ja kehitettävät toimintamallit rakentuvat luontovoimaiselle toiminnalle. Mallit ovat:

a. Sosiaalipedagoginen toipumaan saattaja -malli, joka perustuu sosiaalipedagogiseen ajattelu- ja toimintatapaan

b. Luontovoimainen / ekopsykologinen menetelmä ja toimintamalli, joissa esim. vuodenkierto, vaellus ja patikointi, meri ja saaristo sekä perinnemaisemahoito, kalastus, marjastus ja yrtit ovat mukana toiminnassa.

c. Eläinavusteinen luontovoimainen menetelmä ja toimintamalli, johon sisältyy esim. sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja ratsastus sekä maatilan toiminnat luontovoimana.

d. Taiteen ja kulttuurin luontovoimainen menetelmä ja toimintamalli, johon sisältyy luontotaidetyöpajoja, yhteisötaideprojekteja ja esim. kulttuurityöpajoja.

e. Luontovoimainen toimintamalli, joka vertaiskehitetään yhdessä hollantilaisen yhteistyökumppanin kanssa (Gijs Francken, Green Mental Health -osuuskunta)Hankkeen aikana kehitetyistä toimintamalleista kirjoitetaan arviointiraportti. Raportista ja hankkeen arvioinnista vastaa Lapin AMK. Lisäksi hankkeessa järjestetään kolme seminaaria, joista yksi on kansainvälinen sekä kuusi webinaaria, joista vähintään yksi on kansainvälinen.

Pidemmän aikavälin vaikutuksina mukana olleiden ihmisten ja luontoyrittäjien tietoisuus luonnon hyvinvointivaikutuksista vahvistuu sekä ymmärrys mm . luontoympäristön merkityksestä terveyteen ja hyvinvointiin vahvistuu. Hanketoimijat ovat verkostoituneet.Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2021
Päättymispvm   30.6.2023
Rahoittajat  
Hankkeen toteuttajat
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
Mielenvireys ry
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
ProAgria
Turkan ratsurinne Ay
Yhteyshenkilöt   Aija Syväkangas, Mielenvireys ry aija.syvakangas.mielenvireys(a)gmail.com
Sanna Viinonen, Lapin Ammattikorkeakoulu, sanna.viinonen(a)lapinamk.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi