Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Alakko nää opettajatutoria
*
 
Hankkeen nimi   Alakko nää opettajatutoria
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Projektin tausta ja tavoitteetOulun tutoropettajien hankkeessa annetaan mahdollisimman laaja-alainen tuki koulujen toimintakulttuurien kehittämiselle. Toimintaa on monella eri tasolla ja monessa eri muodossa niin, että se tavoittaisi mahdollisimman laajasti perusopetukseen kenttää. Koulutuksellinen tasa-arvo kaupungin sisällä lisääntyy kun koulut saavat tukea pedagogiselle kehittämiselle.Tärkeimpänä tavoitteena on lisätä koulujen sekä yksittäisten opettajien osaamista ja ymmärrystä uuden opetussuunnitelman mukaisesta toimintakulttuurista. Haluamme tukea kouluja yhteisopettajuuden alkuun saamisessa, kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa osaksi koulujen arkea.Tutorhankkeella autetaan kouluja digitalisaation kehittämisessä. Digi- ja mediasalkkujen avulla tutorit pystyvät tarjoamaan kouluille mahdollisuuden kokeilla sellaisiakin laitteita, joita ei vielä kouluilla muuten ole. Tutorit myös auttavat olemassa olevien laitteiden pedagogisesti mielekkäässä hyödyntämisessä.Toimenpiteet- Tutortoiminta koko kaupungissa

- Koulujen toimintakulttuurin kehittäminen

- Digitalisaation edistäminen Oulun kouluissa

- Tulevaisuuden taidot-työpajat kouluilla

- Pedakahviloita eri aihepiireistäOdotettavissa olevat tulokset- Koulujen toimintakulttuurit kehittyvät

- Opettajien osaaminen lisääntyy

- Oppilaat saavat monipuolisempia oppimisen mahdollisuuksia

- Koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2020
Päättymispvm   31.7.2021
Rahoittajat  
Opetushallitus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, perusopetuspalvelut
Yhteyshenkilöt   Marjut Nurmivuori
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi