Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Lähellä sinua - tukea oikea-aikaisesti
*
 
Hankkeen nimi   Lähellä sinua - tukea oikea-aikaisesti
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Lähellä sinua —projektin tavoitteena on tarjota ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus oppisopimuksella sellaiselle alalle, jossa työllisyysnäkymät ovat lupaavat. Projektin tavoitteena on myös luoda mahdollisuudet pysyviin työsuhteisiin oppisopimuskoulutuksen, lyhytkoulutusten ja palkkatukijaksojen ja työkokeilujaksojen aikaisen työhönvalmennuksen avulla. Samalla turvataan ammatilliseen koulutukseen pääsy, katkaistaan työttömyys ja luodaan mahdollisuuksia pysyviin työsuhteisiin. Hankkeessa ohjataan ja tuetaan työllistettäviä huomioiden heidän erityistarpeensa sekä autetaan hankkeen osallistumisen jälkeisten työ- tai jatkokoulutuspaikkojen etsimisessä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

•Turvata ammatilliseen koulutukseen pääsy projektin kohderyhmälle ja näin katkaista työttömyys ja luoda mahdollisuudet pysyviin työsuhteisiin oppisopimuskoulutuksen, lyhytkoulutusten ja palkkatukijaksojen ja työkokeilujaksojen aikaisen työhönvalmennuksen avulla.
• Tarjota ammattimaiseen tutkintoon johtava koulutus oppisopimuksella sellaiselle alalle, jossa työllistymisnäkymät ovat lupaavat.
•Kehittää lähiavustaja- ja liikuntaneuvojakoulutusta vastaamaan työelämän tarpeita ja kouluttaa samalla henkilöitä, joilla on osaamista, jota työelämä tarvitsee.
Ohjata ja tukea henkilöitä opiskelun sekä työjaksojen aikana.
•Tarjota verkostoitumismahdollisuuksia tuleviin mahdollisiin työnantajiin.
• Auttaa hankkeeseen osallistuneita työ- tai jatkokoulutuspaikan etsimisessä
•Pilotoida ikäihmisten kotikuntoutuksen mallia ja kehittää yhdessä Oulun seudun ammattiopiston kanssa liikuntaneuvojan ammattitutkintoa vastaamaan ikäihmisten kotikuntoutuksen tarpeita.
Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.8.2020
Päättymispvm   31.7.2023
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Lintulammen asukasyhdistys ry
Yhteyshenkilöt   Lintulammen asukasyhdistys ry, projektipäällikkö Taina Vainionpää, p. 044 0127 088, taina.vainionpaa(at)lintulampi.net
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi