Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Pathways to Business
*
 
Hankkeen nimi   Pathways to Business
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttaman Pathways to Business -projektin tarkoituksena on kehittää uusi toimintamalli vastamaan korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden ja valmistumassa olevien korkeakouluopiskelijoiden varhaisten yrittäjyysvalmiuksien kehittämis- ja tukitarpeeseen.

Projektin tavoitteet:
•Päätavoitteena on kehittää uusi toimintamalli vastamaan korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden ja valmistumassa olevien korkeakouluopiskelijoiden varhaisten yrittäjyysvalmiuksien kehittämis- ja tukitarpeeseen. Toimintamalli kehitetään korkeakoulujen, työvoimapalveluiden, mikroyrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
•Edistetään vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömien, valmistumassa olevien korkeakouluopiskelijoiden sekä muiden kohderyhmien yrittäjämyönteisyyttä, yrittäjyysvalmiuksia, oman yrittäjyyspotentiaalin tunnistamista sekä yrittäjäksi ryhtymistä koulutuksellisten toimenpiteiden avulla.
•Kehitetään uudenlaisia yhteistyömuotoja ja -tapoja yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseksi Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, BusinessOulun BusinessAseman, alueen yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja sidosryhmien välille toimintamallin lisäksi ja rinnalle. •Lisätään vaikuttavuustutkimuksen avulla ymmärrystä siitä, minkälaisilla toimenpiteillä voidaan parhaiten vaikuttaa korkeakoulutettujen yrittäjyyspotentiaalin kasvattamiseen ja realisoitumiseen.
•Vahvistetaan yrittäjyyden asemaa ja roolia yhtenä mahdollisena työllistymispolkuna korkeakoulutettujen keskuudessa tekemällä yrittäjyysvaihtoehto konkreettiseksi ja mielekkääksi tavaksi työllistyä.

Projektin toimenpiteet:
• Varhaisen vaiheen yrittäjyyteen kannustavan toimintamallin rakentaminen valmennuspolku-mallia hyödyntäen. Käytännössä tämä rakennetaan projektin aikana valmennusten ja siihen sisältyneiden toimenpiteiden kokemusten, palautteiden ja tutkimustulosten pohjalta.
• Pitkäkestoisten valmennuspolkujen (6-12 kk) 3-4 kpl ja lyhytkestoisimpien valmennuspolkujen (1-4 kk) 3-4 kpl toteuttaminen vuosina 2021-2023 siten, että yrittäjyyden ja työelämän asiantuntijoina toimivat sekä alueen mikroyrittäjät että korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilökunta sekä korkeakoulujen yrittäjäalumnit.
• Valmennuspolku-toimintamallin vaikuttavuuden arviointi, raportointi ja ehdotusten ja suositusten antaminen tutkimusnäyttöön perustuen yrittäjyyden varhaisen vaiheen edistämiseksi.
• Vahvistaa ja luoda pysyviä rakenteita varhaisen vaiheen yrittäjyyden toimijoiden väliseen yhteistyöhön.Kokonaiskustannukset: 308 397 €

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 227 350 € (73,72 %)

Tuensaajan omarahoitus (yliopistoja ammattikorkeakoulu: 61 047 € (21,24 %)

Oulun kaupunki: 20 000 € ( 5%)

Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.1.2020
Päättymispvm   30.4.2023
Rahoittajat  
Oulun yliopisto
Oulun kaupunki
Oulun ammattikorkeakoulu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Yhteyshenkilöt   Oulun yliopisto, opinto-ohjaaja Tiina Salmijärvi, tiina.Salmijarvi (at) oulu.fi, BusinessOulu, koordinaattori Sari Kauppila, p. 044 703 8301, sari.kauppila(at)businessoulu.com
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi