Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tulevaisuussafari – kohti työtä ja koulutusta
*
 
Hankkeen nimi   Tulevaisuussafari – kohti työtä ja koulutusta
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuussafari - kohti työtä ja koulutusta -projektin päätavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten työ- ja toimintakykyä sekä lisätä heidän ymmärrystään tulevaisuuden työelämästä. Projektia toteutetaan kolmella eri paikkakunnalla: Kajaanissa, Kemissä ja Oulussa. Oulun osatoteutuksen toteuttajana toimii Kulttuuriosuuskunta Ilme.

Projektin kohderyhmä: Heikossa työmarkkina-asemassa olevat, työelämän ulkopuolella olevat 16-29 -vuotiaat nuoret.

Projektin tavoitteet:
• Nuorten kokemus siitä, että he voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa, vahvistuu
• Nuoret pystyvät tunnistamaan omia vahvuuksiaan suh- teessa työelämän murrokseen
• Nuorten kyky muodostaa ja toteuttaa opiskeluihin ja työ- elämään siirtymiseen liittyviä tavoitteita vahvistuu
• Tavoitteena on, että 114:stä toimintaan osallistuvasta nuoresta 70% hahmottaa oman seuraavan ammatillisen tavoitteensa, ja hahmottaa seuraavat askeleet, joita heidän tulee ottaa tavoitteen toteutumiseksi. Oma maakunta näyttäytyy mahdollisena tulevaisuuden kotipaikkana, jossa voi kouluttautua ja työllistyä. Tavoitteen toteutumista seurataan toiminnallisen arvioinnin avulla.
• Nuorten osallisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa vahvistuu
• Yritysten valmiudet kohdata erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria vahvistuvat
• Nuorisoalan osaaminen tukea nuoria työelämän murrosvaiheessa kasvaa

Projektin toimenpiteet:

• Tulevaisuussafari-ryhmät, tulevaisuussafari-prosessi kestää yhden ryhmän kohdalla kolme kuukautta. Toimintaa järjestetään esim. 2-3kertaa viikossa, 4h kerrallaan, kohderyhmän tarpeet huomioon ottaen. Tulevaisuussafari koostuu tulevaisuustyöpajoista ja yrityksissä tapahtuvista yrityssafareista.
•Tulevaisuustyöpajat vahvistavat nuorten työ- ja toimintakykyä ja auttavat heitä miettimään itselleen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia työelämään. Työpajoissa käytetään toimiviksi osoitettuja lähestymistapoja, jotka yhdistävät tulevaisuudentutkimuksen ja soveltavan teatterin menetelmiä.
•Yrityssafarissa nuoret vierailevat kahdessa paikallisessa yrityksessä. Vierailulla nuoret tutustuvat yrityksen toimialaan ja osaamistarpeisiin sekä havainnoivat yrityksen toimintaa. Nuoret ”varjostavat” vierailun aikana yritysten työntekijöitä ja kulkevat heidän rinnallaan työpäivän aikana. Vierailun jälkeen käytävän ryhmäkeskustelun ansiosta nuoret saavat kokonaisvaltaisen käsityksen siitä millainen on tyypillinen päivä yrityksessä eri työntekijöiden tehtävien näkökulmasta.
•Koulutukset, kehittämispäivät, valmennukset ja seminaarit (kohderyhminä nuoret, yritysten työntekijät, nuorten kanssa työskentelevät)

Budjetti ja rahoitus:
Koko hanke: 592 862 €
ELY: 474 289 € (80 %)
Oulun kaupunki: 23 833 € (4 %)

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.12.2020
Päättymispvm   30.11.2022
Rahoittajat  
ELY
Oulun kaupunki
Kemin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Toteuttajat  
Lasten ja Nuorten säätiö
Kulttuuriosuuskunta G-Voima
Kemin kaupunginteatteri
Kulttuuriosuuskunta Ilme
Yhteyshenkilöt   Lasten ja Nuorten säätiö, projektipäällikkö Sofia-Charlotta Kakko, p. 041 434 2829, sofia.kakko(at)nuori.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi