Kemintien bulevardi vaihe 1 564-2323
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Välivainio 
Nimi Kemintien bulevardi vaihe 1 564-2323
564-2323 Välivainion kaupunginosan korttelin 31 (Kemintien bulevardi vaihe 1) asemakaavan muutos
Tunnus 564-2323
Kuvaus/tavoite Kemintien kaavarunko laaditaan koko Kemintien ympäristöön. Asemakaavan muutos koskee Välivainion kaupunginosan korttelia 31 sekä viereisiä katu- ja puistoalueita. Kaavanmuutos tulee vireille kaupungin aloitteesta. Osasta aluetta on aiemmin pidetty yhteistyökumppaninhakukilpailu ja sen pohjalta yhteistoiminta-sopimus on laadittu Lapti Oy:n kanssa. Oulun Sivakalle on aiemmin myönnetty suunnitteluvaraus suunnittelualueen pohjoisosaan. Samanaikaisesti kaavarungon ja asemakaavan muutoksen kanssa laaditaan koko Kemintien ympäristöön liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma.

Kemintien bulevardisoinnin tavoitteena on Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti kehittää keskustan ja yliopiston
välistä aluetta toiminnoiltaan monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä sekä korkealaatuiseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä. Kemintien bulevardi yhdistää Alppilan ja Välivainion alueet yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka ytimenä Kemintie palveluineen jatkossa toimii.
Yhdyshenkilöt kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo p. 044 703 1230, kaavoitusarkkitehti Elina Jaara p. 040 5221031 ja suunnitteluavustaja Tarja Korpi p. 050 4548268
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (yhdltk. 14.2.2017 § 54) 21.2.2017 - 23.3.2017
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
26.10.2017 OAS päivitetty   Kemintie OAS päivitetty 26-10-2017u.pdf   2 018 kt
Ote yhdltk. 10.10.2017 § 522 pöytäkirjasta   Ote Yhdyskuntalautakunnan 10.10.2017 § 522 pöytäkirjasta.pdf   46 kt
OAS palaute ja vastineet   Vastineet.pdf   196 kt 
*
18.8.2018 © Oulun kaupunki - Palaute