Menninkäisentie 3 564-2284
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Puolivälinkangas 
Nimi Menninkäisentie 3 564-2284
564-2284 Puolivälinkankaan kaupunginosan korttelin 44 tontteja 1, 2, 3 ja 4 (Menninkäisentie 3) sekä puisto- ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos
Tunnus 564-2284 Menninkäisentie
Kuvaus/tavoite

Asemakaavan muutostyö on käynnistetty asuinkortteleiden vuokraajan Sivakka-Yhtymä Oy aloitteesta. Hakijan tavoitteena on purkaa tontilla olevat kaksi asuintaloa ja uudisrakentaa alue vastaamaan nykyisiä asumisen tarpeita. Kiinteistöjä uudistamalla on mahdollista tehostaa tonttien maankäyttöä, monipuolistaa asuntotarjontaa ja kohentaa Puolivälinkankaan ilmettä.

Alueelle laadittiin neljä vaihtoehtoista ideasuunnitelmaa. Ideasuunnitelmista asemakaavan muutosluonnoksen pohjaksi valittiin Linja Arkkitehdit Oy:n suunnitelma ”Pesä”, jossa esitetään rakennettavaksi kuusi pistetaloataloa. Kaavaluonnoksessa esitetään kuusi VI-VIII -kerroksista asuinkerrostaloa, joita rajaavat pysäköintialueet. Tavoitteena on, että osan kerrostaloista rakennuttaa Sivakka ja loput ohjataan kaupungin tontinluovutuksen kautta omistusasunnoiksi.

Puolivälinkankaan projektin verkkosivut https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/puolivalinkangas

Yhdyshenkilöt kaavoitusarkkitehti Eini Vasu puh. 044 703 2402, kaavoitusassistentti Sirkka Moilanen puh. 040 703 2431 sekä asiakaspalvelu puh. 050 3166 850
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (yhdltk 11.4.2017 § 197) nähtävillä 18.4.2017 - 18.5.2017
Luonnos (yhdltk 11.9.2018 § 401) nähtävillä 18.9.2018 - 18.10.2018
Ehdotus (yhdltk 12.3.2019 § 156) nähtävillä 22.3.2019 - 23.4.2019
Hyväksyminen (kv .17.6.2019 § 77) valitusaika 24.6.2019 - 31.7.2019
Tullut voimaan 1.8.2019 -
Päättymispvm 1.8.2019  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
OAS, Ote yhdltk 11.4.2017 § 197 pöytäkirjasta   Ote yhdltk 11.4.2017 § 197 pöytäkirjasta.pdf   556 kt
Luonnos, Ote yhdyskuntalautakunnan 11.9.2018 § 401 pöytäkirjasta   Linkki  
Ehdotus, asemakaavan selostus   2284_selostus-1.3.2019_Optimized.pdf   7 247 kt
Ehdotus, asemakaavan muutoskartta   564-2284.pdf   943 kt
Ote KV:n 17.6.2019 §77 pöytäkirjasta   ote KV_17.6.2019 §77_pöytäkirjasta.pdf   27 807 kt
Kv:n hyväksymä asemakaava   2284_Hyväksytty.pdf   945 kt
Voimaantullut asemakaava   564-2284_voimaantullut.pdf   904 kt
Asemakaavan selostus voimaantullut   2284_Voimaantullut selostus_Optimized.pdf   8 233 kt 
*
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute