Kaukovainion keskustan katusuunnitelmat
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Kaukovainio 
Nimi Kaukovainion keskustan katusuunnitelmat
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Kaukovainion keskustan alueen asemakaavamuutoksella on muutettu katualueita ja kevyen liikenteen väylästöä. Asemakaavamuutos on tullut voimaan 11.7.2017. Uudessa asemakaavassa koululle ja liikekeskukseen johtava Hiirihaukantie on linjattu uuteen paikkaan. Merikotkantielle Hiirihaukantien ja Tornihaukantien liittymään on esitetty kiertoliittymä. Kanahaukantien katualuetta on levitetty katualueen pohjoisreunalle ja kääntöpaikkaa siirretty hieman lännemmäs. Lisäksi koulualueen läheisyyteen on esitetty uusia kevyen liikenteen väyliä.

Katusuunnitelmat pohjautuvat asemakaavoitusvaiheessa laadittuun yleissuunnitelmaan ja sitä on esitelty saman aikaisesti asemakaavan esittelyiden kanssa. Katusuunnitelmassa esitetyt kadut ja kevyen liikenteen väylät on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.

Hiirihaukantie rakennetaan kokonaan uuteen paikkaan. Nykyinen katu jää liikekiinteistön pysäköintialueen kohdalle. Uuden katulinjauksen kohdalla oleva koulun pysäköinti siirretään koulun pohjoispuolelle rakennettavalle kiinteistön pysäköintialueelle, jonka suunnitelma hyväksytään rakennusluvalla rakennusvalvonnassa. Hiirihaukantien suojatiet koulun kohdalla on suunnitelmassa esitetty rakennettavaksi korotettuina hillitsemään ajonopeuksia ja parantamaan kevyen liikenteen turvallisuutta.

Merikotkantielle Hiirihaukantien ja Tornihaukantien liittymään on suunniteltu kiertoliittymä parantamaan liittymäalueen liikenteellistä toimivuutta. Lisäksi Merikotkantielle on esitetty kahteen kohtaan keskisaarekkeelliset suojatiet.

Kanahaukantie saneerataan samassa yhteydessä kokonaan. Oulun Vesi uusii samalla kadun alla olevat putkilinjansa. Katualueella olevat istutukset joudutaan kadun saneeraamisen vuoksi poistamaan ja sen vuoksi suunnitelmassa on esitetty uudet istutukset.

Rakennettavien katujen ja kevyen liikenteen välien viereiset puistoalueet kunnostetaan suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa.

Kevyen liikenteen järjestelyiden suunnittelussa on huomioitu asemakaavassa esitetty vaatimus siitä, että erityisesti väylät, kulkuyhteydet, reitit, pysäkit ja liittymiset ympäröiviin alueisiin ovat turvallisia ja helposti käytettäviä. Merikotkankadun pysäkeille on suunniteltu korkeat reunakivet helpottamaan linja-autoon nousemista ja laskeutumista. Suojateiden kohdille on esitetty ajoradan ja kevyen liikenteen väylän rajapintaan reunakivet helpottamaan ajoradan reunan havaittavuutta. Kivet asennetaan ajoradan puoleiselta reunalta kadun tasoon niin, että siihen ei jää pyöräilyä hankaloittavaa reunusta.

Katujen rakentamisen ja kunnostamisen käynnistyminen sisältyvät ensi vuoden katurakennusohjelmaan.

Yhdyshenkilöt Projekti-insinööri Jukka Aitto-oja p. 044 703 2120
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 7.12.2017
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 12.2.2017 -
Nähtävillä 29.12.2017 - 12.1.2018
Yhdyskuntalautakunta 30.1.2018 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 30.1.2018 § 65
Liitteet
   
Sijaintikartta   K0.2_Sijaintikartta.pdf   427 kt
Ote asemakaavasta   K0.3_Ote asemakaavasta.pdf   1 526 kt
Yleiskartta   K1-1_Yleiskartta_YL1.pdf   908 kt
Katusuunnitelmakartta 1   K2-1 Suunnitelmakartta VIII-1048.pdf   756 kt
Katusuunnitelmakartta 2   K2-2 Suunnitelmakartta I-2208.pdf   789 kt
Katusuunnitelmakartta 3   K2-3 Suunnitelmakartta V-4277.pdf   337 kt
Katusuunnitelmakartta 4   K2-4 Suunnitelmakartta V-4278.pdf   463 kt
Ympäristösuunnitelmakartta 1   K5-1_Ymparistosuunnitelma.pdf   812 kt
Ympäristösuunnitelmakartta 2   K5-2_Ymparistosuunnitelma.pdf   763 kt
Ympäristösuunnitelmakartta 3   K5-3_Ymparistosuunnitelma.pdf   452 kt
Ympäristösuunnitelmakartta 4   K5-4_Ymparistosuunnitelma.pdf   540 kt
Ympäristösuunnitelmakartta 5   K5-5_Ymparistosuunnitelma.pdf   349 kt
Ympäristösuunnitelmakartta 6   K5-6_Ymparistosuunnitelma.pdf   332 kt
Poikkileikkaukset 1   K3-1 Poikkileikkaukset.pdf   376 kt
Poikkileikkaukset 2   K3-2 Poikkileikkaukset.pdf   210 kt
Poikkileikkaukset 3   K3-3 Poikkileikkaukset.pdf   271 kt
Liikenteenohjaus 1   K6-1 Liikenteenohjaus Liik1.pdf   635 kt
Liikenteenohjaus 2   K6-2 Liikenteenohjaus Liik2.pdf   623 kt
Liikenteenohjaus 3   K6-3 Liikenteenohjaus Liik3.pdf   192 kt
Liikenteenohjaus 4   K6-4 Liikenteenohjaus Liik4.pdf   262 kt 
*
25.8.2019 © Oulun kaupunki - Palaute