Keskusta-Linnanmaa pyöräilyn laatukäytävä
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Koskela  Isko  Linnanmaa 
Nimi Keskusta-Linnanmaa pyöräilyn laatukäytävä
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Keskusta-Linnanmaan pyöräilyn laatukäytävän (Linnanmaan baana) toteuttaminen on tullut ajankohtaiseksi, koska Linnanmaan kampusalueen opiskelija- ja työntekijämäärä kasvaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti OAMK:n muuton myötä. Sujuva ja laadukas pyöräily-yhteys keskustan ja Linnanmaan välillä parantaa merkittävästi pyöräilyn houkuttelevuutta kestävänä kulkumuotona ja siten helpottaa lisääntyvän liikennemäärän aiheuttamaa painetta alueella.

Laatukäytävästä on laadittu yleissuunnitelma sekä lisäksi ensimmäisen vaiheen rakennussuunnitelma, joka lähetetään hyväksymiskäsittelyyn. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan
noin 2 km pitkä yhteysväli Linnanmaantien ja Tervahovintien välille. Rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa kesän 2018 aikana. Ensimmäisen vaiheen rahoitus toteutetaan ns. MALPE-hankkeena.

Toinen vaihe (noin 3km) välillä Tervahovintie-Kaarlenväylä suunnitellaan vuoden 2018 aikana ja toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Keskusta-Linnanmaa pyöräilyn laatukäytävän myötä pyöräily ja jalankulku erotetaan toisistaan ja pyöräväylän osuus päällystetään punaisella asfaltilla kulkumuotoerottelun korostamiseksi. Samalla väylää levennetään ja valaistusta parannetaan.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Liikenneinsinööri Harri Vaarala p. 044 703 2108
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 25.1.2018
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 30.1.2018 -
Nähtävillä 9.2.2018 - 23.2.2018
Yhdyskuntalautakunta 13.3.2018 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 13.3.2018 § 131
Liitteet
Sijaintikartta   Sijainti opaskartalla.pdf   302 kt
Ote asemakaavasta   Ote asemakaavasta.pdf   1 894 kt
Yleiskartta   Yleiskartta_Yl1.pdf   1 422 kt
Suunnitelmakartta 1   R-5445_8_Suunnitelmakartta 1.pdf   894 kt
Suunnitelmakartta 2   R-5446_7_Suunnitelmakartta 2.pdf   1 286 kt
Suunnitelmakartta 3   R-5447_8_Suunnitelmakartta 3.pdf   719 kt
Suunnitelmakartta 4   R-5448_8_Suunnitelmakartta 4.pdf   883 kt
Poikkileikkaukset   R-5449_8_Tyyppipoikkileikkaukset.pdf   390 kt 
*
21.10.2021 © Oulun kaupunki - Palaute