Mannerheiminpuiston rakennussuunnitelma
Suunnitelman laji Ympäristösuunnitelma
Kaupunginosat III (Vanhatulli) 
Nimi Mannerheiminpuiston rakennussuunnitelma
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Mannerheiminpuistosta on laadittu rakennussuunnitelma. Suunnittelualue sijaitsee Oulun keskustassa Vanhatullin kaupunginosassa, Kirkkokadun, Albertinkadun, Isokadun ja Sepänkadun rajaamalla alueella.

Tavoitteena on kehittää puiston kaupunkikuvallista ilmettä ja lisätä puiston toimivuutta ja turvallisuutta. Mannerheiminpuisto on suunniteltu ympärivuotiseksi tapahtumapuistoksi pienille ja keskisuurille tapahtumille.

Rakennussuunnitelma noudattelee pitkälti yleissuunnitelmassa (hyväksytty YHDLT 17.10.2018 § 546) esitettyjä linjauksia. Rakennussuunnitelmaa on esitelty yleisötilaisuudessa 12.2.2018. Yleissuunnitelmasta laadittu 3D-malli on nähtävissä Oulun kaupungin internetsivuilla http://bit.ly/2EDjvHF

Suunnitelmassa esitetään puiston kulkuväylien, aukiokiveysten ja kalusteiden uusiminen. Puistoon on suunniteltu yleisö-WC ja siirrettävälle puistokahvilalle sekä jäätelökioskille on esitetty tilavaraukset.

Valaistus muutetaan energiatehokkaaksi ja puistoon on suunniteltu myös erikoisvalaistusta. Nykyinen vesiallas korvataan kiveyksen pinnasta tulevilla vesisuihkuilla. Puistoon on suunniteltu pöytätennis- ja shakkipöydät sekä pieni hiekkapintainen pelikenttä esim. petanque-peliin. Turvallisuutta parannetaan avaamalla näkymiä ja kasvillisuutta uudistamalla. Avoimet nurmialueet mahdollistavat monenlaista toimintaa puistojumpasta piknikkiin. Laajat monilajiset perennaistutukset tuovat monipuolisuutta puiston kasvivalikoimaan.

Pienten tapahtumien järjestäminen huomioidaan sijoittamalla tapahtumatekniikkaa rakenteisiin. Puistoaukiolle on mahdollista sijoittaa myyntikojuja mm. kirpputoria, joulumyyjäisiä ja ravintolapäiviä varten.

Puistoon suunitellun WC-moduulirakennuksen sijoittaminen on tarkoitus toteuttaa asemakaavan poikkeamispäätöksellä. Poikkeamispäätös ja rakennuslupa tullaan hakemaan suunitelmapiirustusten valmistuttua viimeistään huhtikuussa 2018.

Arkelogiset tutkimukset Mannerheiminpuiston alueella on tarkoitus toteuttaa keväällä 2018. Peruskorjaustyö on ajoitettu välille syksy 2018 - syksy 2019.

Yhdyshenkilöt Ympäristösuunnitteluvastaava Merja Kaikkonen p. 044 703 2128
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 21.2.2018
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 27.2.2018 -
Nähtävillä 9.3.2018 - 23.3.2018
Yhdyskuntalautakunta 17.4.2018 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 17.4.2018 § 190
Liitteet
Yleissuunnitelma   Linkki  
   
Rakennussuunnitelma    
Sijaintikartta ja ote asemakaavasta   Mannerheiminpuisto ote opaskartasta ja kaavasta.pdf   352 kt
Ympäristösuunnitelmakartta   R-5451_1_Mannerheiminpuisto_ymparistosuunnitelma.pdf   1 125 kt
Korkeudet ja kuivatussuunnitelma   R-5452_1_Mannerheiminpuisto_korkeudet_ja_kuivatus.pdf   683 kt
Havainnekuvat   Havainnekuvat Mannerheiminpuisto.pdf   760 kt 
*
20.7.2019 © Oulun kaupunki - Palaute