Karhuojan alueellinen suunnitelutarveratkaisu
Suunnitelman laji Alueellinen suunnittelutarveratkaisu
Kaupunginosat Oulunsalo 
Nimi Karhuojan alueellinen suunnitelutarveratkaisu
Tunnus OUKA/1132/2018
Kuvaus/tavoite

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on 20.2.2018 päättänyt, että Karhuojan alueelle käynnistetään alueellisen suunnittelutarveratkaisun laatiminen.

Karhuojan alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Karhuojan osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.2.2006 Oulunsalon kunnanvaltuustossa. Osayleiskaava-alue on kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarvealuetta.

Karhuojan alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee niitä kiinteistöjä, joille on voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitettu uusi rakennuspaikka, ja jotka ovat rakentamattomia. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee 13 kiinteistöä ja rakennuspaikkaa.

Alueellisen suunnittelutarveratkaisun myötä rakennushankkeeseen ryhtyvä voi hakea suoraan rakennuslupaa, kun on rakentamassa uuden rakennuspaikan ensimmäistä asuinrakennusta. Lisäksi alueellisella suunnittelutarveratkaisulla sallitaan enistään yhteensä 100 k-m² suuruisten talousrakennusten rakentaminen nykyisten tai uusien rakennuspaikkojen yhteyteen.

Päätös on lainvoimainen.

Yhdyshenkilöt Yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen, puh. 044 4973116.
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Hyväksyminen, (yhdltk 8.5.2018 § 224) -
Päätösehdotus nähtävillä (MRL 173§ 174§) 20.3.2018 - 18.4.2018
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta
Liitteet
Hyväksyminen, ote yhdltk 8.5.2018 § 224   ote yhdyskuntalautakunta 8.5.2018 § 224.pdf   6 509 kt
Päätösehdotus, raportti   Karhuoja_alueellinen_str_raportti_hyvaksytty_12032018.pdf   932 kt
Päätösehdotus, kartta   Karhuoja_alueellinen_str_kartta_hyvaksytty_12032018.pdf   573 kt 
*
5.2.2023 © Oulun kaupunki - Palaute