Linnanmaa - Kaijonharju kaavarunko 564-2360
Suunnitelman laji Kaavarunko
Kaupunginosat Linnanmaa  Kaijonharju 
Nimi Linnanmaa - Kaijonharju kaavarunko 564-2360
564-2360 Linnanmaan - Kaijonharju kaavarunko
Tunnus 564-2360
Kuvaus/tavoite

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala on asettanut Linnanmaan kampusalueen kehittämisen maankäyttöryhmän 12.10.2017. Työryhmän toimeksiantona on selvittää mahdollisuudet, miten Linnanmaan alueen sekä keskustan ja Linnanmaan välisen alueen maankäyttöä tehostetaan ja täydennysrakennetaan.

Tavoitteena on synnyttää mm. riittävä asukastiheys ja monipuolinen asukasrakenne tehokkaan joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi ja hyödyntämiseksi bulevardisoinnin kautta. Alue tulee tarjoamaan asukkaille ja yrityksille houkuttelevan kaupunkiympäristön, joka on erinomaisesti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.

Asemakaavoituksen perustaksi on tarpeen tarkentaa Uuden Oulun yleiskaavan ratkaisuja kaavarunkosuunnittelulla. Kaavarunkotyössä laaditaan yleispiirteiset ratkaisut maankäytön täydennysrakentamiselle ja tiivistämiselle sekä lisäksi liikenteen, katujen, ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnitelmat. Suunnitelmissa esitetään täydennettävien alueiden asuin-, työpaikka- ja muiden alueiden sijainti, laajuus sekä palvelut, virkistys, liikenneverkko ja tekninen huolto. Täydennysrakentamisen kaavarungon pohjalta alueelle voidaan aloittaa asemakaavojen päivittäminen, osa asemakaavoista laaditaan samaan aikaan kaavarunkotyön kanssa. Työn tavoitteena on löytää eri alueille mitoitustavoitteet, yhdistää alueet fyysisesti ja toiminnallisesti toisiinsa. Tavoitteena on löytää alueen kehittämisvisiot ja täydennysrakentamisen keinot. Kaavarunkotyö on käynnistetty vuoden 2018 alussa, luonnosvaihtoehdot tulevat nähtävillä loppuvuodesta 2018 ja vuoden 2019 keväällä on tavoitteena lopullinen kaavarungon olla valmiina.

Alueen suunnittelu tapahtuu vuorovaikutteisesti hankkeessa mukana olevien osallisten, suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa.

Linnanmaa-Kaijonharju verkkosivut https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/linnanmaa-kaijonharju

Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarunkovaihtoehdoista järjestetään keskustelu- ja tiedotustilaisuus Linnanmaan Kampuksella L2-salissa torstaina 10.1.2019 klo 17. Samassa tilaisuudessa keskustellaan myös Kaijonharjun kaupunginosan (Raimontie 2) asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta 564-2359.

Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarunkovaihtoehdoista on verkkokysely avoinna 31.1.2019 saakka. Kysely löytyy verkkosivuilta https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/linnanmaa-kaijonharju

Yhdyshenkilöt asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo puh. 044 703 2439, kaavoitusarkkitehti Eini Vasu puh. 044 703 2402, kaavoitusassistentti Sirkka Moilanen puh. 040 703 2431 sekä asiakaspalvelu puh. 050 3166 850
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Kaavarungon käynnistäminen (yhdltk 13.2.2018 § 69) -
Kaavarunkovaihtoehdot, luonnos (YHDLTK 11.12.2018 § 585) nähtävillä 21.12.2018 - 31.1.2019
Päättymispvm  
Hyväksyjä
Liitteet
Kaavarunkovaihtoehdot   2360-LiKa-Kaavarunkovaihtoehdot-LUONNOS.pdf   7 965 kt
Suunnittelun keskeiset lähtökohdat   2360-lahtotiedot-Lika-kaavarunkoLUONNOS.pdf   4 151 kt
Liikenne-, melu- ja hulevesiselvitys   Linkki  
Luonto- ja maisemaselvitys   Linkki  
Linnanmaan osaamis- ja innovaatiokeskittymä 2018   BO_Linnnanmaan_osaamis-jaInnovaatiokeskittyma-Loppuraportti2018.pdf   1 043 kt
Neljän keskuksen kaupalliset kehittämiseriaatteet 2017   Neljän keskuksen kaupalliset kehittämisperiaatteet_21082017_VALMIS.pdf   6 227 kt
Kampusalueiden kaavoitusmenettelyt 2014   kampusalueiden_kaavoitusmenettelyt-loppuraportti2014.pdf   6 912 kt
Linnanmaan uimahallin hankeselvitys 2018   Linnanmaan uimahallin hankeselvitys.pdf   2 349 kt 
*
16.6.2019 © Oulun kaupunki - Palaute