Linnanmaa - Kaijonharju kaavarunko 564-2360
Suunnitelman laji Kaavarunko
Kaupunginosat Linnanmaa  Kaijonharju 
Nimi Linnanmaa - Kaijonharju kaavarunko 564-2360
564-2360 Linnanmaan - Kaijonharju kaavarunko
Tunnus 564-2360
Kuvaus/tavoite

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala on asettanut Linnanmaan kampusalueen kehittämisen maankäyttöryhmän 12.10.2017. Työryhmän toimeksiantona on selvittää mahdollisuudet, miten Linnanmaan alueen sekä keskustan ja Linnanmaan välisen alueen maankäyttöä tehostetaan ja täydennysrakennetaan. Tavoitteena on synnyttää mm. riittävä asukastiheys ja monipuolinen asukasrakenne tehokkaan joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi ja hyödyntämiseksi bulevardisoinnin kautta. Alue tulee tarjoamaan asukkaille ja yrityksille houkuttelevan kaupunkiympäristön, joka on erinomaisesti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.

Asemakaavoituksen ohjaamiseksi on tarpeen tarkentaa Uuden Oulun yleiskaavan ratkaisuja kaavarunkosuunnittelulla. Kaavarunkotyössä on laadittu yleispiirteiset ratkaisut maankäytön täydennysrakentamiselle ja tiivistämiselle sekä lisäksi liikenteen, katujen, ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnitelmiksi. Suunnitelmissa esitetään täydennettävien alueiden asuin-, työpaikka- ja muiden alueiden sijainti, laajuus sekä palvelut, virkistys, liikenneverkko ja tekninen huolto.

Työn tavoitteena on löytää eri alueille mitoitustavoitteet, yhdistää alueet fyysisesti ja toiminnallisesti toisiinsa. Tavoitteena on löytää alueen kehittämisvisio täydennysrakentamiselle. Kaavarungon pohjalta alueelle voidaan aloittaa asemakaavojen päivittäminen. Kaavarunkotyö on käynnistetty vuoden 2018 alussa, luonnosvaihtoehdot tulevat nähtävillä loppuvuodesta 2018 ja kaavarunko on valmistunut vuonna 2019.

Alueen suunnittelu tapahtuu vuorovaikutteisesti osallisten, suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa.

Linnanmaa-Kaijonharju verkkosivut https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/linnanmaa-kaijonharju

Yhdyshenkilöt asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo puh. 044 703 2439, kaavoitusarkkitehti Eini Vasu puh. 044 703 2402, kaavoitusassistentti Sirkka Moilanen puh. 040 703 2431 sekä asiakaspalvelu puh. 050 3166 850
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Kaavarungon käynnistäminen (yhdltk 13.2.2018 § 69) -
Kaavarunkovaihtoehdot, luonnos (YHDLTK 11.12.2018 § 585) nähtävillä 21.12.2018 - 31.1.2019
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavarungon 26.8.2019 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupunginhallitus
Liitteet
Kaavarunkoraportti   Linkki  
Maankäyttökaavio ja yleissuunnitelma   Linkki  
Palautetiivistelmät ja vastineet   Linkki  
Kaavarunkovaihtoehdot   2360-LiKa-Kaavarunkovaihtoehdot-LUONNOS.pdf   7 965 kt
Suunnittelun keskeiset lähtökohdat   2360-lahtotiedot-Lika-kaavarunkoLUONNOS.pdf   4 151 kt
Liikenne-, melu- ja hulevesiselvitys   Linkki  
Luonto- ja maisemaselvitys   Linkki   
*
22.7.2024 © Oulun kaupunki - Palaute