Lohitie–Piltontie–Uuvenperäntie sekä Perhotie–Apajatie jalankulku- ja pyörätie
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Kello 
Nimi Lohitie–Piltontie–Uuvenperäntie sekä Perhotie–Apajatie jalankulku- ja pyörätie
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelut on tilannut 16.12.2016 kaupungininsinöörin hankintapäätöksellä § 455/2016 Kellon Kiviniemen alueelle jalankulku- ja pyöräteiden katusuunnitelmia. Suunnitelmat on tilattu Plaana Oy:ltä.

Suunnitelmat koskevat Lohitie - Piltontie - Uuvenperäntie sekä Perhotie - Apajatien jalankulku- ja pyörätiesuunnitelmia ja ne ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyä varten.

Nyt käsiteltävät suunnitelmat sisältävät katu-, kuivatus-, valaistus- ja ympäristösuunnitelmat.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:katusuunnitelmat@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Seppo Kuoppala p. 0400 284 164
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 25.7.2018
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 30.10.2018 -
Nähtävillä 9.11.2018 - 23.11.2018
Yhdyskuntalautakunta 11.12.2018 -
Yhdyskuntalautakunta 29.1.2019 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 11.12.2018 § 592 Apaja-ja Perhontien klv, 29.1.2019 § 53 Lohi-Piltontien kvl
Liitteet
Lohitie-Piltontie-Uuvenperäntie klv:    
Sijaintikartta   Sijaintikartta Lohitie.pdf   2 869 kt
Ote asemakaavasta   Ote_asemakaavasta Lohitie.pdf   3 458 kt
Yleiskartta   K1_Yleiskartta_YI1_Lohitie.pdf   1 059 kt
Katusuunnitelma   K2_Suunnitelmakartta R-5443_2.pdf   1 335 kt
Poikkileikkaukset 1   K3-1_Tyyppipoikkileikkaus VII-1052_Lohitie.pdf   251 kt
Poikkileikkaukset 2   K3-2_Tyyppipoikkileikk II-2704 Lohitien tori.pdf   101 kt
Pituusleikkaus Lohitie   K4-1_Lohitie Pit1.pdf   75 kt
Pituusleikkaus Uuvenperäntie   K4-2_Uuvenperäntie Pit2.pdf   74 kt
Pituusleikkaus Piltontie   K4-3_Piltontie Pit3.pdf   105 kt
Pituusleikkaus Aronpuisto   K4-4_Aronpuiston_jkpp Pit4.pdf   50 kt
Pituusleikkaus tori   K4-5_Torin_jkpp Pit5.pdf   77 kt
Ympäristösuunnitelma   K5-1_Ympäristösuunnitelma_R-5444_2.pdf   709 kt
Liikenteenohjaus   K9-1_Liikenteenohjaus_Liik1.pdf   595 kt
Piirustusluettelo   K0_piirustusluettelo_lautakunta.pdf   31 kt
   
Perhotie -Apajatie klv    
Sijaintikartta   Sijaintikartta_Perhotie.pdf   142 kt
Ote asemakaavasta   Ote_asemakaavasta_Perhotie.pdf   183 kt
Yleiskartta   K1-1_Yleiskartta_YL1_Perhotie.pdf   80 kt
Katu- ja ympäristösuunnitelma   K2_Suunnitelmakartta_Perhotie.pdf   373 kt
Poikkileikkaukset   K3-1_Perhotie_poikkileikkaukset.pdf   63 kt
Pituusleikkaus 1   K4-1_J1_pitleikk.pdf   89 kt
Pituusleikkaus 2   K4-2_J2_pitleikk.pdf   56 kt
Piirustusluettelo   A_Perhotie_piirustusluettelo_LT.pdf   24 kt 
*
21.4.2021 © Oulun kaupunki - Palaute