Huttukylän alueellinen suunnittelutarveratkaisu
Suunnitelman laji Alueellinen suunnittelutarveratkaisu
Kaupunginosat Huttukylä 
Nimi Huttukylän alueellinen suunnittelutarveratkaisu
Tunnus OUKA/3442/2018
Kuvaus/tavoite

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on 24.4.2018 § 195 tehnyt päätöksen, että Huttukylän keskeiselle kyläalueelle käynnistetään alueellisen suunnittelutarveratkaisun laatiminen.

Huttukylän alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Uuden Oulun yleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.4.2016. Huttukylän alue on kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarvealuetta.

Suunnittelutarveratkaisu koskee vain niitä keskeisen kyläalueen kiinteistöjä, joille on suunnittelutarveratkaisussa osoitettu uusi rakennuspaikka. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee 22 kiinteistöä ja 31 uutta rakennuspaikkaa. Uudet rakennuspaikat on osoitettu emätilaselvitykseen (poikkileikkausajankohta 1.1.2000) ja emätilakohtaisiin mitoitusperusteisiin perustuen, kuitenkin siten, että alueellisella suunnittelutarveratkaisulla on osoitettu enintään kaksi uutta rakennuspaikkaa emätilaa kohden.

Alueellisen suunnittelutarveratkaisun ansiosta hankkeeseen ryhtyvä voi hakea suoraan rakennuslupaa, kun on rakentamassa uuden rakennuspaikan ensimmäistä asuinrakennusta. Lisäksi alueellisella suunnittelutarveratkaisulla sallitaan enintään yhteensä 100 k-m² suuruisten talousrakennusten rakentaminen uusien rakennuspaikkojen yhteyteen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt asiasta tehdyt valitukset, ja suunnittelutarveratkaisu on lainvoimainen (kuulutettu voimaan 26.6.2020). Huttukylän alueellinen suunnittelutarveratkaisu on voimassa 30.9.2028 saakka.

Yhdyshenkilöt Kaavoitusarkkitehti Virva Suokko, puh. 050 361 2162 ja yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen, puh. 044 497 3116
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Päätösehdotus nähtävillä (MRL 173 §, 174 §) 24.8.2018 - 1.10.2018
Hyväksyminen (yhdltk 30.10.2018 § 482) 30.10.2018 -
Tullut voimaan 26.6.2020 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä
Liitteet
Päätösehdotus, kartta   Huttukylä_alueellinen_str_kartta_hyväksytty.pdf   10 402 kt
Päätösehdotus, raportti   Huttukylä_alueellinen_str_raportti_hyväksytty.pdf   1 000 kt
Emätilaselvitys   Emätilaselvitys.pdf   82 kt 
*
19.1.2022 © Oulun kaupunki - Palaute