Kaislatien ja Kihokkitien peruskorjaus
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Lintula 
Nimi Kaislatien ja Kihokkitien peruskorjaus
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Yhteistyössä Oulun Veden kanssa on käynnistetty Kaislatien ja Kihokkitien katujen ja vesihuollon peruskorjauksen rakennussuunnittelu Lintulan alueella. Hanke sisältää alueen katujen ja vesihuollon peruskorjauksen sekä katuvalo-, sähkö-, tietoliikenne- ja kaukolämpöverkostojen uusimista tarpeellisilta osin.

Katujen peruskorjauksen suunnittelun käynnistymisestä tiedotettiin osallisia lähettämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma alueen kiinteistöille. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukastilaisuudessa 19.9.2018 Ympäristötalossa.

Suunnittelun aikana ja asukastilaisuudessa saadun palautteen pohjalta on päädytty esittämään katusuunnitelmassa esitetyn mukaisia ratkaisuja. Ajoradan leveys säilytetään nykyisen levyisenä ja sen molemmilla reunoilla hieman nykyistä leveämmät jalkakäytävät. Pysäköintijärjestelyt säilyvät nykyisen kaltaisina. Alueen nopeusrajoitus 40 km/h muutetaan 30 km/h. Linja-autopysäkit sijoitetaan nykyisille paikoilleen ja alueen perällä oleva pysäkki varustetaan odotuskatoksella.

Kaislatien liittymä Lintulammentiehen ja Kihokkitien liittymä Kaislatiehen muutetaan liikenneturvallisuuden kannalta paremmiksi, nykyaikaisiksi liittymiksi.
Lintulammentien viereinen pyörätie kuuluu pyöräilyn pääväyliin ja sen vuoksi Kaislatien ylityskohta muutetaan tässä yhteydessä jalkakäytävän kanssa yhdistetystä väylästä rinnakkaiseksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi.

Alueella on voimassa oleva asemakaava.

Katujen peruskorjauksen käynnistäminen sisältyy ensi vuoden katurakennusohjelmaan. Ensimmäisessä vaiheessa, tulevana kesänä on tarkoitus kunnostaa Kaislatie ja seuraavana kesänä Kihokkitie.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset
sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Projekti-insinööri Jukka Aitto-oja p. 044 703 2120
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 12.9.2018
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 18.9.2018 -
Yhdyskuntalautakunta 18.12.2018 -
Nähtävillä 4.1.2019 - 18.1.2019
Yhdyskuntalautakunta 12.2.2019 -
Yhdyskuntalautakunta 26.2.2019 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 26.2.2019 § 141
Liitteet
Lintulan katusaneeraus OAS   OAS_Lintulan katusaneeraus.pdf   1 001 kt
Sijaintikartta   02_Sijaintikartta.pdf   189 kt
Ote asemakaavasta   03_ote_asemakaavasta.pdf   347 kt
Yleiskartta   R1_Yleiskartta.pdf   292 kt
Suunnitelmakartta   R2-1_Suunnitelmakartta_A.pdf   621 kt
Poikkileikkaukset   R3_Poikkileikkaukset .pdf   79 kt
Pituusleikkaus, Kaisla- ja Kihokkitie   R4_Pit1_Kaislatie_Kihokkitie.pdf   157 kt
Pituusleikkaus, Lintulammentien jk+pp.tie   R4_Pit2_Lintulammentien_jkpp.pdf   59 kt
Liikenteenohjaussuunnitelma   R12-1_Liikenteeohjaussuunnitelmakartta_B.pdf   437 kt 
*
1.8.2021 © Oulun kaupunki - Palaute