Maantien 8155 (Poikkimaantie) parantaminen välillä Oulun Satama – Valtatie 22, Oulu
Suunnitelman laji Tiesuunnitelma
Kaupunginosat Äimärautio  Nokela  Lintula  Mäntylä  Kaukovainio  Hiironen 
Nimi Maantien 8155 (Poikkimaantie) parantaminen välillä Oulun Satama – Valtatie 22, Oulu
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Tiesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa ja sen merkittävimmät toimenpiteet ovat:

· Poikkimaantien siirtäminen 8.4.2016 voimaan tulleen asemakaavan mukaiseen paikkaan välillä Oulun Satama - Terminaalitie

· Jääsalontien ja Terminaalitien jatkaminen Poikkimaantien uudelle tielinjaukselle saakka

· Katuliittymien parantaminen välillä Oulun Satama - Valtatie 22

· Äimäkujan liittymän muuttaminen suuntaisliittymäksi ja alikulkukäytävän rakentaminen Äimäkujan ali

· Poikkimaantien nykyisen poikkileikkauksen muuttaminen nelikaistaiseksi välillä Äimätien länsipuoli - Valtatie 22

· Toisen ajoradan siltojen rakentaminen mt 847, rautatien ja Joulumerkinpolun kohdille

· Kihokkipuiston alikulkukäytävän rakentaminen Lintulammentien ali

· Kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen, huonokuntoisten alikulkukäytävien uusiminen sekä linja-autopysäkkien ja pysäkkiyhteyksien rakentaminen

· Melusuojausten (melukaiteet, -aidat ja -vallit) rakentaminen välillä Äimäraution ylikulkusilta - Piekananpolku

Suunnitelmaluonnosta on esitelty yleisötilaisuudessa 22.3.2017 Ympäristötalossa (Solistinkatu 2, 90150 Oulu). Saatu palaute on mahdollisuuksien mukaan huomioitu tiesuunnitelmassa.

Nyt käsittelyssä oleva tiesuunnitelma antaa oikeudet tien rakentamiselle. Tiesuunnitelman hyväksyy Liikennevirasto. Suunnitelma on nähtävillä Oulun kaupungin Ympäristötalolla, Solistinkatu 2.
Kaupunki antaa lausunnon tiesuunnitelmasta nähtävilläolon jälkeen.

Yhdyshenkilöt Liikenneinsinööri Erkki Malo p. 040 641 6006
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 4.10.2018
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 9.10.2018 -
Nähtävillä 16.10.2018 - 15.11.2018
Päättymispvm  
Hyväksyjä
Liitteet
Poikkimaantie välillä Oulun Satama-Vt 22   Linkki   
*
21.4.2021 © Oulun kaupunki - Palaute