564-2370 Koivistontie 11
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Kiviniemi 
Nimi 564-2370 Koivistontie 11
564-2370 Kiviniemen kaupunginosa kortteli 100 tontti 4 (Koivistontie 11) asemakaavan muutos
Tunnus 564-2370
Kuvaus/tavoite Tavoitteena on olevan tontin tonttitehokkuuden kasvattaminen pääkäyttötarkoituksen pysyessä ennallaan. Tarkoituksena on purkaa olemassa oleva omakotitalo sekä talousrakennus. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa useamman pientalon rakentaminen tontille, rakennusoikeuden lisääminen, sekä rakennusalan laajentaminen neljän metrin läheisyyteen tontin rajoista.
Yhdyshenkilöt kaavasuunnittelija Pia Kangaskorte puh. 044 703 2224 ja kaavoitusassistentti Irma Hyry puh. 044 703 2426
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
OAS (yhdltk. 18.9.2018 § 416) nähtävillä 5.10.2018 - 5.11.2018
Kaavaluonnos (yhdltk 25.9.2018 § 433) nähtävillä 5.10.2018 - 5.11.2018
Kaavaehdotus (asemakaavapäällikkö 30.11.2018 § 91) nähtävillä 7.12.2018 - 7.1.2019
Hyväksyminen (yhdltk 22.1.2019 § 26) valitusaika 29.1.2019 - 28.2.2019
Kaava tullut voimaan 1.3.2019 -
Päättymispvm 1.3.2019  
Hyväksyjä yhdyskuntalautakunta
Liitteet
OAS, ote yhdltk 18.9.2018 § 416 pöytäkirjasta   OAS ote yhdltk 18.9.2018 § 416 pöytäkirjasta.pdf   1 971 kt
LUONNOS, ote yhdltk 25.9.2018 § 433 pöytäkirjasta   LUONNOS ote yhdltk 25.9.2018 § 433 pöytäkirjasta.pdf   6 226 kt
EHDOTUS, asemakaavaselostus   564-2370 (Koivistontie 11 ja katualue) asemakaavaehdotuksen selostus 28.11.2018.pdf   5 937 kt
EHDOTUS, asemakaavakartta   564-2370.pdf   379 kt
Hyväksyminen, ote yhdltk 22.1.2019 § 26 pöytäkirjasta   Hyväksyminen, ote yhdltk 22.1.2019 §26 pöytäkirjasta.pdf   6 668 kt
Yhdltk:n hyväksymä asemakaava   564-2370.pdf   384 kt
Voimaantullut asemakaava   2370.pdf   383 kt
Selostus voimaantullut   Selostus voimaantullut.pdf   6 237 kt 
*
21.4.2021 © Oulun kaupunki - Palaute