Sarvikangas 564-2351
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Haukkasuo  Hiukkavaara 
Nimi Sarvikangas 564-2351
Hiukkavaaran ja Haukkasuon kaupunginosan osia koskeva Sarvikankaan asemakaava sekä liikenteen, katujen, ympäristön, hulevesin sekä energia- ja vesihuollon yleissuunnitelmat.
Tunnus 564-2351
Kuvaus/tavoite

Asemakaavalla osoitetaan Sarvikankaan asuntoalue Hiukkavaaran keskuksen itäpuolelle. Alueelle osoitetaan pääosin pientalovaltaien asuntoalue Hiukkavaaran kaavarungon 24.1.2008 ja Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti. Asemakaavoitettava alue liittyy kiinteästi Hiukkavaaran keskukseen ja luo sille päätteen. Pohjoisessa alue rajautuu Myllyojaan ja Puolustusvoimien harjoitusalueeseen, lounaassa Vaskikankaaseen, etelässä Kivikkokankaaseen ja Aallikkokankaan tulevaan liikuntamaahan. Suunnittelualueen läpi kulkee Valkiasjärventie, joka johtaa Niilesjärvelle ja Valkiasjärvelle. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on 101 ha, josta asuinrakentamiseen soveltuvaa aluetta on noin 37 ha.

Suunnittelutyö on keskeytettynä ja jatkuu vuoden 2021 alussa. Asemakaavan on tarkoitus saada lainvoima loppuvuonna 2021.

Yhdyshenkilöt kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi puh. 044 703 2425 ja kaavasuunnittelija Pia Kangaskorte puh. 044 703 2224
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
OAS (yhdltk.13.11.2018 § 516) nähtävillä 23.11.2018 - 27.12.2018
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma   564-2351_Sarvikangas OAS 5.11.2018.pdf   2 017 kt 
*
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute