Santaniemen alueen katujen ja vesihuollon saneeraus
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Oulunsalo 
Nimi Santaniemen alueen katujen ja vesihuollon saneeraus
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Santaniemi alueen ( Jääsköntie sekä Marja-, Lillukka-, Sinivatukka-, Mesimarja-, Riekonmarja-, Hilla- ja Lakkakujat ) saneerauksen katu- ja ympäristösuunnitelmat ovat valmistuneet. Alue sijaitsee Oulunsalon kaupunginosassa.

Hanke sisältää katujen, vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden peruskorjauksen sekä katuvalo-, sähkö- ja tietoliikenneverkon uusimista. Alueelle rakennetaan kattava hulevesiverkosto, joka nykyään puuttuu.

Kyseisistä suunnitelmista pidettiin yleisötilaisuus 11.10.2017.

Katujen peruskorjaus pyritään suorittamaan vuosien 2019 - 2021 aikana.

Alueella on voimassa oleva asemakaava.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Yhdyskuntatekniikan insinööri Tapio Onkamo p. 050 388 6840
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 6.9.2017
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta OAS 12.9.2017 -
Yhdyskuntalautakunta 15.1.2019 -
Nähtävillä 25.1.2019 - 8.2.2019
Yhdyskuntalautakunta 26.2.2019 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta oas 12.9.2017 § 496, 26.2.2019 § 140
Liitteet
Santaniemen alueen OAS   OAS_Santaniemi (3).pdf   343 kt
   
Sijaintikartta   Sijaintikartta.pdf   61 kt
Ote asemakaavasta   Asemakaava.pdf   341 kt
   
Katusuunnitelmat:    
Jääsköntie, Hillakuja ja Lakkapolku   R2-1_Santaniemi_Suunnitelmakartta_K1_K2_K7_K8.pdf   639 kt
Osa Marjakujaa, Riekonmarjankuja ja Mesimarjakuja   R2-2_Santaniemi_Suunnitelmakartta_K9_plv0-250_K3_K4.pdf   663 kt
Osa Marjakujaa, Sinivatukkakuja ja Lillukkakuja   R2-3_Santaniemi_Suunnitelmakartta_K9_plv200-552_K5_K6_K10.pdf   535 kt
   
Poikkileikkaukset:    
Tonttikadut   R4-1_Santaniemi_Tyyppipoikkileikkaus.pdf   158 kt
Yleisen tien alitus   R4-2_Santaniemi_Yleisen_tien_alitus.pdf   138 kt
   
Ympäristösuunnitelmat:    
Jääsköntie, Hillakuja ja Lakkapolku   R6-1_Santaniemi_Ymparistosuunnitelma_K1_K2_K7_K8.pdf   889 kt
Osa Marjakujaa, Riekonmarjankuja ja Mesimarjakuja   R6-2_Santaniemi_Ymparistosuunnitelma_K9_plv0-250_K3_K4.pdf   872 kt
Osa Marjakujaa, Sinivatukkakuja jaLillukkakuja   R6-3_Santaniemi_Ymparistosuunnitelma_K9_plv200-552_K5_K6_K10.pdf   734 kt 
*
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute