Hajottamotien jatkeen katusuunnitelma
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Takalaanila 
Nimi Hajottamotien jatkeen katusuunnitelma
Tunnus
Kuvaus/tavoite Hajottamotie on teollisuusalueen katu, joka asemakaavan muutoksen yhteydessä on jatkettu uudelle alueelle ja samalla liittymään itäpäästään Ruskontiehen. Kadun jatkeen toteuttaminen mahdollistaa uusien teollisuustonttien käyttöönoton.
Alueella on voimassa oleva asemakaava.
Hajottamotien jatkeen rakentaminen sisältyy tämän vuoden katurakentamisohjelmaan.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi
Yhdyshenkilöt Projekti-insinööri Jukka Aitto-oja p. 044 703 2120
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 9.1.2019
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 15.1.2019 -
Nähtävillä 25.1.2019 - 8.2.2019
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupungininsinööri 11.2.2019 § 65
Liitteet
Sijaintikartta   K0.2_Sijaintikartta.pdf   392 kt
Ote asemakaavasta   K0.3_Ote asemakaavasta.pdf   542 kt
Yleiskartta   K1_Yleiskartta.pdf   294 kt
Katusuunnitelma   K2-1_Suunnitelmakartta.pdf   289 kt
Ympäristösuunnitelma   K3-1_Ympäristösuunnitelmakartta.pdf   376 kt
Poikkileikkaus   K4-1_Tyyppipoikkileikkaus.pdf   39 kt
Pituusleikkaus   K5-1_Pituusleikkaus.pdf   85 kt
Piirustusluettelo   K0.1_Piirustusluettelo.pdf   8 kt 
*
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute