564-2397 Sepäntie 2
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Martinniemi 
Nimi 564-2397 Sepäntie 2
564-2397 Asemakaavan muutos ja laajennus koskevat Martinniemen kaupunginosan korttelia 3323 sekä puisto- ja maatalousaluetta.
Tunnus 564-2397
Kuvaus/tavoite

Asemakaavan muutos on käynnistynyt tonttia vuokraavan Putaan Pulla Oy:n hakemuksesta.

Tavoitteena on mahdollistaa leipomon laajentuminen. Suunnitelmassa muutetaan asemakaavaa, liitetään tonttiin nro 1 eteläpuolelta alue ja laajennetaan asemakaavaa koskemaan uutta tonttia kokonaisuudessaan. Leipomon laajennukset toteutetaan vaiheittain ja autopaikoituksen määrää lisätään.

Yhdyshenkilöt
Aloittamispvm 29.1.2019
Käsittelyvaiheet
OAS (yhdltk 29.1.2019 § 22) nähtävillä 8.2.2019 - 11.3.2019
Luonnos (yhdltk 29.1.2019 § 25) nähtävillä 8.2.2019 - 11.3.2019
Ehdotus (yhdltk 16.4.2019 § 232) nähtävillä 26.4.2019 - 27.5.2019
Hyväksyminen (yhdltk 11.6.2019 § 360 ) valitusaika 18.6.2019 - 18.7.2019
Voimaantulo 19.7.2019 -
Päättymispvm 19.7.2019  
Hyväksyjä
Liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   564-2397 (Sepäntie 2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2019.pdf   697 kt
Asemakaavan muutosluonnos kartta   564-2397 (Sepäntie 2) Asemakaavan muutosluonnoksen kartta 11.1.2019.pdf   304 kt
Asemakaavaluonnoksen selostus   564-2397 (Sepäntie 2) Asemakaavan muutosluonnoksen selostus ja liitteet 11.1.2019.pdf   2 300 kt
Asemakaavaehdotus kartta   564-2397 Kartta.pdf   300 kt
Asemakaavaehdotuksen selostus   564-2397 (Sepäntie 2) Asemakaavan muutosehdotuksen selostus ja liitteet 5.4.2019.pdf   3 230 kt
Hulevesiselvitys 29.3.2019   Hulevesiselvitys 29.3.2019.pdf   696 kt
Maisemaselvitys 28.3.2019   Maisemaselvitys 28.3.2019.pdf   791 kt
Yhdltk:n hyväksymä asemakaava   2397.pdf   299 kt
Ote yhdltk 11.6.2019 § 360 pöytäkirjasta   Ote yhdltk 11.6.2019 § 360.pdf   3 564 kt
Voimaantullut asemakaava (kartta)   2397 voimaan 19.7.2019.pdf   301 kt
Asemakaavan selostus (voimaantullut)   Selostus voimaantullut.pdf   3 155 kt 
*
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute