Koisotien pohjoispuoleisten Rajakylän polkujen katu- ja ympäristösuunnitelmat
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Rajakylä 
Nimi Koisotien pohjoispuoleisten Rajakylän polkujen katu- ja ympäristösuunnitelmat
Tunnus
Kuvaus/tavoite Suunnittelualueen katuja ja polkuja ovat Koisotie, Saniaispolku, Virnapolku, Hiirenvirnapolku, Ketunleipäpolku, Ruiskukkatie ja Ruiskukkapolku. Katu- ja peruskorjaussuunnitelmat sisältävät katurakenteiden, vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden uusimisen, hulevesiviemäröinnin ja muun alueellisen kuivatuksen sekä sähköverkon uusimisen. Myös televerkostot uusitaan tarvittavilta osin. Alueella on rakennettu kaukolämpöverkko. Suunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan sekä Ruiskukkatie 16:n, korttelin 127:n vireillä olevaan Pateniemen suuralueen päiväkodin asemakaavaan.

Suunnittelun yhteydessä 10.1.2019 on pidetty hankkeen suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen isännöitsijäpalaveri.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi
Yhdyshenkilöt Suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma p. 044 703 2114
Suunnitteluhortonomi Anne Määttä p. 044 703 2970
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 5.2.2019
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 12.2.2019 -
Nähtävillä 22.2.2019 - 8.3.2019
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupungininsinööri 15.3.2019 § 95
Liitteet
Sisällysluettelo   Sisällysluettelo_Rajakylän_kadut_RevA.pdf   11 kt
Sijaintikartta   Sijaintikartta_Rajakylän_kadut.pdf   2 390 kt
Ote voimassa olevasta asemakaavasta   Voimassa_oleva_asemakaava_ote.pdf   352 kt
Ote asemakaavaehdotuksesta   Asemakaavaehdotus_ote_21.1.2019.pdf   145 kt
Katusuunnitelma   LYK 2019_0004-1_Katusuunnitelmakartta_Rajakylä_RevA.pdf   2 461 kt
Poikkileikkaukset   LYK 2019_0004-2_Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset_Rajakylä.pdf   229 kt
Ympäristösuunnitelma 1   LYK_2019_0004-3_Ympäristösuunnitelmakartta_Rajakylä.pdf   950 kt
Ympäristösuunnitelma 2   LYK_2019_0004-4_Ympäristösuunnitelmakartta1_200_Rajakylä.pdf   436 kt 
*
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute