Torikatu, linja-autopysäkin rakentaminen välille Kauppurienkatu-Saaristonkatu
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat I (Pokkinen)  III (Vanhatulli) 
Nimi Torikatu, linja-autopysäkin rakentaminen välille Kauppurienkatu-Saaristonkatu
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Torikadulla joukkoliikennepysäkeiden kapasiteetti on jo kokonaisuudessaan käytössä nykyisellä joukkoliikennevuoro-tiheydellä. Kasvavan joukkoliikennetarjonnan vuoksi tarvitaan linja-autopysäkeille lisäkapasiteettia. Lisäksi Rotuaarin ympäristössä on pulaa jakeluautojen pysäköintipaikoista.

Linja-autoliikenteen ja jakeluautojen pysäköintipaikkojen tarpeen vuoksi ilta ja yöllinen taksiasema-alue siirretään Saaristonkadun varteen välille Torikatu-Aleksanterinkatu. Uusi paikka toimii taksiasemana ympärivuorokauden ja on pituudeltaan samanmittainen kuin Torikadun. Jakeluauton pysäköintipaikka Saaristokadun ja Torikadun kulmauksesta poistuu.

Katoksellisen linja-autopysäkin rakentaminen aiheuttaa kaistojen muutostöitä kivitöiden muodossa, liikennemerkkimuutoksia, kaivon ja valaisimien siirtoa sekä puiden poistoa. Lisäksi parannetaan liikenneturvallisuutta lyhentämällä suojatietä, jotta kevyen liikenteen ylityskohta Torikadulla hahmottuisi paremmin ajoneuvoliikenteelle.

Ajoratojen leveys muutetaan 3,25 m:iin, joka on sama kuin Torikadulla välillä Kauppurienkatu-Pakkahuoneenkatu. Torikadulla pohjoisenpuolen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä sekä etelä-puolen jalkakäytävä kapenevat linja-autopysäkin kohdalta 3,4 m:iin.

Saaristokadulle välille Kirkkokatu-Torikatu asetetaan pysäyttämiskiellot turvaamaan sujuvampaa joukkoliikennettä.

Alueella on voimassa oleva asemakaava.

Linja-autopysäkin rakentaminen kaikkine muutoksineen sisältyy tämän vuoden katurakennusohjelmaan.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Projekti-insinööri Marjo Honkamaa-Eskola p. 044 703 2605
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 6.2.2019
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 12.2.2019 -
Nähtävillä 22.2.2019 - 8.3.2019
Yhdyskuntalautakunta 7.5.2019 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 7.5.2019 § 286
Liitteet
Sijaintikartta ja ote asemakaavasta   Torikatu.pdf   700 kt
Katu- ja liikennemerkkisuunnitelma   Torikadun pysäkki_LYK2019_0010.pdf   782 kt 
*
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute