Koskelantien parantaminen AM2126
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Koskela 
Nimi Koskelantien parantaminen AM2126
Toppilan kaupunginosan korttelin 14 tontteja 10, 12 ja 13, korttelia 15, korttelin 25 tonttia 9, korttelin 27 tontteja 14 ja 16, katu-, puisto- ja suojaviheralueita sekä Tuiran kaupunginosan katu- ja rautatiealuetta koskeva asemakaavan muutos sekä katu ja ympäristösuunnittelu (Koskelantien parantaminen)
Tunnus AM2126 <1539/2011>
Kuvaus/tavoite

Kaavamuutoksessa tavoitteena on mahdollistaa kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Koskelantien ali ja samalla parantaa Koskelantien liikennejärjestelyjä. Toppilansalmen asemakaavassa on esitetty kevyen liikenteen väylä Toppilansalmesta Koskelantien itäpuolelle. Väylän toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutosta Koskelantien itäpuolella. Samalla joudutaan muutamaan alueen liittymäjärjestelyjä.

Kiertotien, Koskelantien ja Hietasaarentien eritasoliittymän alueen kaavamuutoksella mahdollistetaan liittymän muuttaminen tasoliittymäksi ja sen yhteyteen suunniteltujen kevyen liikenteen järjestelyiden toteuttaminen.

Yhdyshenkilöt Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Timo Lajunen, puh. 044 703 2416, kaavasuunnittelija Jukka Kurttila, puh. 044 7032415 sekä asiakaspalvelu puh. 08-558 42400.
Aloittamispvm 3.5.2011
Käsittelyvaiheet
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan - 29.4.2013
Kaava on tullut voimaan - 7.6.2013
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tekn.ltk. 3.5..2011 § 227) nähtävillä 13.5.2011 - 27.5.2011
Luonnos (Tekn.ltk. 24.1.2012 § 36) nähtävillä 3.2.2012 - 5.3.2012
Ehdotus (Tekn.ltk. 30.10.2012 § 529) nähtävillä 6.11.2012 - 7.12.2012
Korjattu ehdotus (yhdltk. 5.2.2013 § 97) nähtävillä 15.2.2013 - 18.3.2013
Päättymispvm 7.6.2013  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Voimaan tullut asemakaava   H_asemakaavan muutos_280113.pdf   589 kt
   
Merkinnät   C_merkinnät.pdf   76 kt
Asemakaavan selostus   s2126.pdf   1 491 kt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   OAS_150411.pdf   385 kt 
*
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute