Ylikiimingin palvelukoti AM2089
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat
Nimi Ylikiimingin palvelukoti AM2089
Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 4 tontteja nro:t 1-5 ja pysäköintialuetta koskeva asemakaavan muutos (Kirkkoranta 9)
Tunnus AM2089 <103122>
Kuvaus/tavoite

Tavoitteena on mahdollistaa palvelukotirakentamisen. Samassa yhteydessä saatetaan kiinteistöjaotus ja kaavan korttelijaotus vastaamaan toisiaan ja suunnitellaan tarkoituksenmukainen kokonaisuus kaavamerkintöineen korttelin jatkorakentamista silmälläpitäen.

Erityistä huomiota kaavatyössä kiinnitetään Kiiminkijoen tulvan huomioon ottamiseen.

Yhdyshenkilöt kaavoitusarkkitehti Sisko Repola puh. 044-703 0530 ja suunnitteluavustaja Lea Mäkivierikko puh. 044 703 2435
Aloittamispvm 18.5.2011
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tekn.ltk. 7.6.2011 § 288) nähtävillä 1.7.2011 - 12.8.2011
Ehdotus (Tekn.ltk. 3.4.2012 § 147) nähtävillä 20.4.2012 - 21.5.2012
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 20.8.2012 -
Kaava on tullut voimaan 28.9.2012 -
Päättymispvm 28.9.2012  
Hyväksyjä Tekninen lautakunta
Liitteet
Hyväksytty asemakaava   E_asemakaavan muutos_220312.pdf   119 kt
Asemakaavan selostus hyväksyttyyn asemakaavaan   Selostus_ehdotus_220312_hyväksyttyyn_kaavaan.pdf   1 780 kt
Merkinnät F   F_merkinnät_220312.pdf   22 kt
Merkinnät G   G_merkinnät_220312.pdf   57 kt
Havainnekuva, B-liite 1   B-liite 1_Havainnekuva_130112.pdf   219 kt
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma   2089_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_18.5.2011.pdf   534 kt 
*
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute