Liminka-Oulu kaksoisraide ja Oulun kolmioraide
Suunnitelman laji Yleissuunnitelma
Kaupunginosat
Nimi Liminka-Oulu kaksoisraide ja Oulun kolmioraide
Liminka-Oulu kaksoisraide ja Oulun kolmioraide, yleis-suunnitelman nähtäville asettaminen
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Liminka - Oulu kaksoisraiteen suunnitelma täydentää parhaillaan työn alla olevaa Seinäjoki - Oulu radan parantamista, jonka on määrä valmistua 2017. Tämä nähtäville asetettava kaksoisraideosuus ei kuitenkaan toistaiseksi sisälly Liikenneviraston hankesuunnitelmaan, mutta antaa siihen mahdollisuuden luomalla edelly-tykset tarkempien toteutussuunnitelmien laatimiselle. Radan parantaminen koko välillä on Oulun seudun ja maakuntien kärkihanke.

Kolmioraide mahdollistaa junaliikenteen Kainuun radalta suoraan pääradalle etelän suuntaan ilman käyntiä ratapihalla ja siihen liittyvää operointia.

Yleissuunnitelmassa on otettu kantaa myös raideliikenteen ympäristöhaittoihin. Raskas tavaraliikenne aihe-uttaa merkittävässä määrin melua ja tärinää, joka on ongelma varsinkin radan pehmeikköosuuksilla. Suunni-telmassa on esitetty melusuojauksia sekä tärinän vähentämistoimenpiteitä, jotka ovat ratarakenteen perus-tamiseen liittyviä.

Samanaikaisesti radan yleissuunnittelun kanssa on tehty asemakaavan tarkistukset koko suunnittelualueella kaksoisraiteen rakentamisen mahdollistamiseksi. Tätä koskeva asemakaavamuutos asetetaan nähtäville samanaikaisesti yleissuunnitelman kanssa ja mielipiteisiin vastataan nähtävilläolon jälkeen.


Yhdyshenkilöt Liikenneinsinööri Erkki Martikainen p.044 7032113
Tekninen keskus, katu- ja viherpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 4.10.2011
Käsittelyvaiheet
Tekninen lautakunta 1.11.2011 -
Nähtävillä 11.11.2011 - 12.12.2011
Tekninen lautakunta 17.1.2012 -
Kaupunginhallitus 24.1.2012 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Tekninen lautakunta 17.1.2012 § 30, Kaupunginhallitus 24.1.2012 § 36
Liitteet
   
suunnitelmaselostus   Lka-Ol_ YS_selostus.pdf   282 kt
meluselvitysraportti   Meluselvitysraportti_Lka_Ol.pdf   459 kt
meluselvitysraportin liiteet 13-15   Meluselvitysraportin_liitteet13-15_Oulu_melukuvat.pdf   2 489 kt
meluselvitysraportin liitteet 16-18   Meluselvitysraportin_liitteet16-18_Oulu_melukuvat.pdf   2 660 kt
tärinäselvityksiä:   Seinäjoki-Oulu-radan palvelutason parantaminen,ympäristömittaukset Ylivieska-oulu, 25.5.2008.pdf   3 556 kt
  Geomatti_2010_SK-OL_Oulun täydentävät ympäristötärinätarkastelut_RAPORTTI_10.1.2010.pdf   1 595 kt
Liminka-Oulu kaksoisraide    
yleiskartta   yleiskartta_0610.pdf   303 kt
suunnitelmakartta1   3700 72 783-13.pdf   418 kt
suunnitelmakartta2   3700 72 783-14.pdf   587 kt
suunnitelmakartta3   3700 72 783-15.pdf   682 kt
suunnitelmakartta4   3700 72 783-16.pdf   623 kt
suunnitelmakartta5   3700 72 783-17.pdf   501 kt
suunnitelmakartta6   3700 72 783-18.pdf   539 kt
pituusleikkaus1   3700 72 784-12.pdf   155 kt
pituusleikkaus2   3700 72 784-13.pdf   156 kt
pituusleikkaus3   3700 72 784-14.pdf   159 kt
pituusleikkaus4   3700 72 784-15.pdf   154 kt
pituusleikkaus5   3700 72 784-16.pdf   159 kt
pituusleikkaus6   3700 72 784-17.pdf   151 kt
pituusleikkaus7   3700 72 784-18.pdf   134 kt
poikkileikkaus1   3700 72P 786-1.pdf   88 kt
poikkileikkaus2   3700 72P 786-2.pdf   84 kt
poikkileikkaus3   3700 72P 786-3.pdf   98 kt
poikkileikkaus4   3700 72P 786-4.pdf   147 kt
poikkileikkaus5   3700 72P 786-5.pdf   82 kt
poikkileikkaus6   3700 72P 786-6.pdf   79 kt
poikkileikkaus7   3700 72P 786-7.pdf   84 kt
poikkileikkaus8   3700 72P 786-8.pdf   76 kt
poikkileikkaus9   3700 72P 786-9.pdf   72 kt
poikkileikkaus10   3700 72P 786-10.pdf   77 kt
poikkileikkaus11   3700 72P 786-11.pdf   85 kt
   
Kolmioraide    
yleiskartta   Yleiskartta.pdf   1 131 kt
suunnitelmakartta   suunnitelmakartta.pdf   1 354 kt
pituusleikkaus   pituusleikkaus.pdf   158 kt
poikkileikkaus   tyyppipoikkileikkaus.pdf   106 kt
meluvallin poikkileikkaus   tyyppipoikkileikkaus meluvalli.pdf   97 kt 
*
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute