Tukkimiehentie 1 AM2134
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Alppila 
Nimi Tukkimiehentie 1 AM2134
Alppilan kaupunginosan korttelin 56 tonttia nro 6 koskeva asemakaavan muutos (Tukkimiehentie 1) AM2134
Tunnus AM2134 <4569/2011>
Kuvaus/tavoite

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt tontinhaltija KOy Tukkimiehetie 1. Hakija esittää, että asemakaavassa osoitetaan mahdollisuus n. 400 m2:n päivittäistavaraliikettä varten, mikä edellyttää asemakaavan muuttamista.

Kaavamuutosaloite vastaa yleiskaavan tavoitteita Kaarnatien alueen toiminnallisesta kehittämisestä, mutta poikkeaa siitä päivittäistavarakaupan sijoittumista koskevilta osin. Alppilan asuntoalueen väestömäärän kehityksestä johtuen pienen päivittäistavaramyymälän sijoittumista alueelle voidaan pitää perusteltuna.

Yhdyshenkilöt
Aloittamispvm 4.10.2011
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tekn.ltk. 4.10.2011 § 445) nähtävillä 11.10.2011 - 25.10.2011
Luonnos (Tekn.ltk. 10.1.2012 § 4) nähtävillä 20.1.2012 - 3.2.2012
Ehdotus (tekn. ltk. 21.2.2012 § 75) nähtävillä 2.3.2012 - 2.4.2012
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 21.5.2012 -
Kaava on tullut voimaan 29.6.2012 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Voimaan tullut kaava   B_asemakaavan muutos_050112.pdf   72 kt
Merkinnät C   C_merkinnät_050112.pdf   26 kt
Havainnekuva   B-liite 1_havainnekuva.pdf   142 kt
Asemakaavan selostus   2134_asemakaavan_selostus_voimaantulleeseen_kaavaan.pdf   2 114 kt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   OAS 26.9.2011.pdf   978 kt 
*
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute