Haukipudas, Kiviniemi (Kiviniementie, Syynimaantie)
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Kello 
Nimi Haukipudas, Kiviniemi (Kiviniementie, Syynimaantie)
Haukiputaan Kiviniemen asemakaavan korttelin 877 tonttia 9 sekä tie-, katu-, ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos (Kiviniementie, Syynimaantie)564-2164
Tunnus 564-2164 <1285>
Kuvaus/tavoite Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Haukiputaan kunnanhallituksen päätöksellä 17.10.2011 § 184. Tavoitteena on mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kiviniementien varteen. Väylän toteuttaminen edellyttää Kiviniementien tiealueen laajentamista osittain puistoalueelle Raappananpuiston kohdalla. Lisäksi vuonna 1993 toteutettu tonttijaon muutos tontilla 877/9 merkitään samassa yhteydessä asemakaavaan. Samalla tontin käyttötarkoitus merkitään vastaamaan tontin nukuistä käyttöä.
Yhdyshenkilöt Kaavasuunnittelija Päivi Markuksela puh. 050 430 3319 sekä asiakaspalvelu puh. 050 3166 850
Aloittamispvm 4.9.2012
Käsittelyvaiheet
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan - 29.4.2013
Kaava on tullut voimaan - 7.6.2013
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tekn.ltk. 4.9.2012 § 408) nähtävillä 14.9.2012 - 28.9.2012
Luonnos (Tekn.ltk 20.11.2012 § 581) nähtävillä 7.12.2012 - 21.12.2012
Ehdotus (Yhdyskunta.ltk.29.1.2013 § 64) nähtävillä 8.2.2013 - 11.3.2013
Päättymispvm 7.6.2013  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Voimaan tullut asemakaava   E_asemakaavan muutos.pdf   627 kt
Merkinnät   F_merkinnät.pdf   174 kt
Asemakaavan selostus   s2164.pdf   2 934 kt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   OAS.pdf   550 kt 
*
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute