Kaukovainion keskus
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Kaukovainio 
Nimi Kaukovainion keskus
Kaukovainion kaupunginosan kortteleita 7, 8, 31, 32, 40 ja 44 sekä katu- ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos (Kaukovainion keskus). Kaavatunnus 564 – 2147.
Tunnus 564-2147 <124568>
Kuvaus/tavoite

Tavoitteena on uudistaa mm. Kaukovainion liikekeskus ja Kanahaukantien pohjoispuolella sijaitseva kerrostalokortteli sekä Hiirihaukantien pysäköinti- ja liikennejärjestelyt yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Samalla selvitetään mahdollisuus rakentaa asuntoja liikekeskuksen yhteyteen sekä tarkastellaan koulun pohjoispuolella sijaitsevan rakentamattoman tontin käyttöä.

Asemakaavan muuttaminen perustuu yhdyskuntalautakunnan 26.3.2013 § 198 hyväksymään Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmaan.

Hanketta varten yhdyskuntalautakunta päätti 10.12.2013 § 632 yhteistoimintamenettelystä Oulun Ev.lut Seurakuntayhtymän, Oulun Sivakka Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n kanssa. Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus ja toteuttamissopimuksia.

Yhdyshenkilöt Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Antti Määttä, puh. 044 703 2428 sekä asiakaspalvelu puh. 050 316 6850.
Aloittamispvm 11.9.2012
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tekn.ltk. 11.9.2012 § 430) nähtävillä 21.9.2012 - 26.10.2012
Luonnos (YHDLTK. 16.9.2014 § 416) nähtävillä 3.10.2014 - 3.11.2014
Ehdotus (YHDLTK. 24.1.2017 § 30) nähtävillä 10.2.2017 - 17.3.2017
Hyväksyminen (KV 5.6.2017 § 97) valitusaika 9.6.2017 - 10.7.2017
Kaava tullut voimaan 11.7.2017 -
Päättymispvm 11.7.2017  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Selostus_voimaantullut   Selostus_voimaantullut.pdf   9 905 kt
ote KV 5.6.2017 § 97 pöytäkirjasta   Ote kvn 5.6.2017 97§ pöytäkirjasta.pdf   86 kt
Voimaantullut asemakaava   2147.pdf   1 644 kt
kaavaselostus (liite asiaan KV 5.6.2017 § 97)   Linkki  
Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 2.3.2017 muistio   Kaukov_muistio020317.pdf   91 kt
Tiedote nähtävilläolosta ja esittelytilaisuudesta (2.3.2017)   Linkki  
EHDOTUS, ote yhdyskuntalautakunnan 24.1.2017 §30 pöytäkirjasta   Ote yhdyskuntalautakunnan 24.1.2017 §30 pöytäkirjasta.pdf   9 736 kt
Yleissuunnitelmakartta, päivitetty 14.11.2016   Yleissuunnitelma_Linja_A3.pdf   1 187 kt
Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 14.10.2014 muistio   Kaukov_keskus_muistio_nettiin.pdf   78 kt
Yleissuunnitelmaraportti, laadittu kaavaluonnosta varten 22.8.2014   yleissuunnitelmaraportti_A3.pdf   9 438 kt
Liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, laadittu kaavaluonnosta varten 20.8.2014   yleissuunnitelma_liikenne_ja_ymp.pdf   6 659 kt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.8.2012   Kaketsun_keskus_OAS.pdf   1 530 kt 
*
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute