Oulunsalo, Niemenranta III (kortt. 523-526) ja IV sekä Hailuodontie
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Oulunsalo 
Nimi Oulunsalo, Niemenranta III (kortt. 523-526) ja IV sekä Hailuodontie
Oulunsalo, Niemenranta III (kortt. 523-526) ja IV, katusuunnitelmien hyväksymiskäsittely, Hailuodontien tiesuunnitelman hyväksymiskäsittely
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Niemenranta IV ja Hailuodontie

Niemenranta IV kaava-alue on hyväksytty Oulunsalon kunnanvaltuustossa 15.12.2011 ja tullut lainvoimaiseksi 8.2.2012.

Niemenrannan alue kuuluu uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelmaan 2012 - 2016. Niemenranta IV alueelta on uusi Oulu laittanut tontteja 12 kpl yleiseen hakuun. Hakuaika päättyi 9.9.2012 ja tontit on varattu. Alueen kunnallistekniikka rakennetaan kolmessa vaiheessa ja ensimmäinen vaihe tehdään 12/2012-6/2013, jonka jälkeen alueen talonrakentaminen on mahdollista.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on lähettänyt maantien 816 (Hailuodontie) liikennejärjestelyt välillä Karhuojantie-Niemenväli tiesuunnitelman kaupungille maantietielain 27 §:n mukaista hyväksymiskäsittelyä - nähtäville asettamista sekä lausunnon antamista - varten.

Tiesuunnitelman on teettänyt Oulunsalon kunta ja suunnitellut liikennejärjestelyt palvelevat Niemenranta IV alueen asemakaavan toteuttamista. Niemenranta IV katu- ja ympäristösuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 19.10. - 2.11.2012 (teknisen lautakunnan päätös 16.10.2012 § 517) ja suunnitelma hyväksytty kaupungininsinöörin päätöksellä 7.11.2012 § 382.

Tiesuunnitelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä:
- kanavoidun liittymän rakentaminen Hailuodontielle
- Hailuodontien pysäkkijärjestelyjä
- uusia kevyen liikenteen väyliä mm. Hailuodontien suuntaisesti
- melusuojausta Hailuodontien varteen
- vanhojen liittymien poistamisia

Niemenranta III, kortt. 523-526

Niemenranta III, korttelit 523-526, asemakaava on hyväksytty Oulunsalon kunnanvaltuustossa 10.12.2007 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 22.1.2010.

Alueen katusuunnitelmat ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyyn. Suunnittelua on tehty yhteistyössä alueen muiden teknisten verkostojen kanssa. Alueelle tulee 23 uutta tonttia. Katuverkko, liikennejärjestelyt ja alueellinen kuivatus on suunniteltu asemakaavan mukaisesti.

Alueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2014. Samanaikaisesti rakennetaan Hailuodontien kanavointi, joka on ollut julkisesti nähtävillä 19.10. - 2.11.2012, suunnitelma on hyväksytty kaupungininsinöörin päätöksellä 7.11.2012, § 382.


Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Insinööri Tapio Onkamo p. 050 388 6840
Suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma p.044 703 2114
Katu- ja viherpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 11.10.2012
Käsittelyvaiheet
Tekninen lautakunta, Niemenranta IV 16.10.2012 -
Nähtävillä 19.10.2012 - 2.11.2012
Yhdyskuntalautakunta, Maantie 816 (Hailuodontie) 29.1.2013 -
Nähtävillä 1.2.2013 - 4.3.2013
Yhdyskuntalautakunta 26.3.2013 -
Yhdyskuntalautakunta, Niemenranta III, korttelit 523-526 1.10.2013 -
Nähtävillä 4.10.2013 - 18.10.2013
Päättymispvm  
Hyväksyjä KI 7.11.2012 § 382, Yhdltk 26.3.2013 § 211, Ki 30.10.2013 § 473
Liitteet
Niemenranta IV    
Sijaintikartta   Suunnittelualue opaskartalla.pdf   5 071 kt
Ote asemakaavasta   Niemenranta IV_275-Kaava ja merkinnät.pdf   2 791 kt
Yleiskartta   Yleiskartta_Niemenranta IV.pdf   1 346 kt
Piirustusluettelo   Sisluettelo-Niemenranta IV-rs_katupiirustukset.pdf   28 kt
Suunnitelmakartta 1   R-5191_2_Suunnitelmakartta 1.pdf   1 169 kt
Suunnitelmakartta 2   R-5192_2_Suunnitelmakartta 2.pdf   1 251 kt
Suunnitelmakartta 3   R-5193_2_Suunnitelmakartta 3.pdf   1 366 kt
Suunnitelmakartta 4   R-5194_2_Suunnitelmakartta 4.pdf   874 kt
Suunnitelmakartta 5   R-5195_2_Suunnitelmakartta 5.pdf   969 kt
Suunnitelmakartta 6   R-5196_2_Suunnitelmakartta_6.pdf   571 kt
Yleisten teiden poikkileikkaukset   R_5198_2 Yleisten teiden tyyppipoikkileikkaukset.pdf   153 kt
Katujen poikkileikkaukst   R_5199_2 Katujen tyyppipoikkileikkaukset.pdf   363 kt
Kevyen liikenteen väylien poikkileikkaukset   R_5200_2 Kevyen liikenteen väylien tyyppipoikkileikkaukset.pdf   131 kt
Ympäristösuunnitelman yleiskartta   Tulostuskuva_Ymparisto_1_1000_VARI_.pdf   5 127 kt
   
Maantie 816 (Hailuodontie)    
Sijaintikartta   sijaintikartta.pdf   586 kt
Yleiskartta   yleiskartta.pdf   1 307 kt
Suunnitelmakartta   3T-1 Suunnitelmakartta.pdf   1 547 kt
   
Niemenranta III kortt. 523-526    
Sijaintikartta   Niemenranta_ III_Korttelit 523-526_sijaintikartta.pdf   267 kt
Ote asemakaavasta   Niemenranta_ III_Korttelit 523-526_ote_asemakaavasta.pdf   378 kt
Suunnitelmakartta   Niemenranta_ III_Korttelit 523-526_Katupiirustus_IX-759.pdf   233 kt
Poikkileikkaukset   Niemenranta_ III_Korttelit 523-526_Tyyppipoikkileikkauskset_V-4115.pdf   115 kt 
*
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute