Kiiminki, Hieta-ahon kaavarunko 564-2188
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Kiiminki 
Nimi Kiiminki, Hieta-ahon kaavarunko 564-2188
Hieta-ahon kaavarunko
Tunnus 564-2188, 3783/2013
Kuvaus/tavoite

Suunnittelun tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta Kiimingin keskuksessa, vahvistaa asumisen painopistettä keskuksen ja palvelujen läheisyydessä sekä mahdollistaa uuden Oulun Maankäytön toteuttamisohjelmassa 2012-2016 (MATO, yhdistymishallitus 12.10.2011 § 91) esitettyjen asuntotuotannon tavoitteiden saavuttaminen.

Tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle viihtyisä ja vetovoimainen, hyvien palveluiden, liikenneyhteyksien ja virkistysmahdollisuuksien piirissä oleva sekä ilmastovaikutukset huomioon ottava asuinalue, joka osaltaan tukee Kiimingin keskuksen kehittymistä elinvoimaisena ja palveluiltaan monipuolisena uuden Oulun aluekeskuksena. Suunnittelualueelle on tarkoitus osoittaa asumista ja palveluja. Valtaosa asuinalueista on tarkoitus osoittaa omakotirakentamiselle. Rakentamisolosuhteiltaan vaativammat alueet on tarkoitus osoittaa yhtiömuotoiseen asumiseen pientaloryhmille ja rivitaloille, lähimpänä keskusta ja palveluja myös kerrostaloille. Alueen alustavana tavoitteena on n. 1 600 asukasta. Tavoitteet täsmentyvät suunnittelutyön edetessä.

Yhdyshenkilöt kaavoitusarkkitehti Juho Peltoniemi puh. 046 921 0466 sekä asiakaspalvelu puh. 050 316 6850
Aloittamispvm 30.10.2012
Käsittelyvaiheet
Hyväksyminen (yhdltk 6.11.2018 § 504) -
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (teknltk 30.10.12) nähtävillä 9.11.2012 - 23.11.2012
Kaavarunkovaihtoehdot (YHD:LTK. 11.6.2013 § 332) nähtävillä 5.7.2013 - 30.8.2013
Kaavaruonkoehdotus (YHDLTK 17.4.2018 § 185) nähtävillä 27.4.2018 - 28.5.2018
Päättymispvm 6.11.2018  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Maaperä ja rakennettavuusselvitys   564-2188_Hieta-aho_kr_MAAPERÄ_JA_RAKENNETTAVUUSSELVITYS_2012.pdf   1 075 kt
Sulfidimaaselvitys I   Hieta-ahon sulfidimaaselvitys I.pdf   3 239 kt
Sulfidimaaselvitys_vaihe II   Hieta-ahon sulfidimaaselvitys_vaihe II.pdf   10 580 kt
Hulevesiselvitys   Hieta-aho_Raportti_huelvesiselvitys_liitteineen.pdf   4 827 kt
Maisemaselvitys   Hieta-aho_kr_MAISEMASELVITYS_liitteineen_2013.pdf   7 662 kt
Luontoselvitys   Hieta-aho_kr_LUONTOSELVITYS_2013_tark.pdf   1 417 kt
Ilmastovaikutusten arviointi   Hieta-aho_kr_ILMASTOVAIKUTUSTEN_ARVIOINTI_2014.pdf   6 001 kt
Kaavarunkoselostus   Linkki  
Arkeologinen inventointi   Hieta-aho_kr_ARKEOLOGINEN_INVENTOINTI_2013.pdf   158 kt
Vesihuoltotarkastelu   20601424_Vesihuoltotarkastelu_Hieta_Ahon_kaavarunko_VE-A1_raportti ja karttaliite.pdf   1 579 kt
Hyväksytty kaavarunkokartta   Lautakunnan ohjeellisena noudatettavaksi hyväksymä kaavarunko.pdf   1 535 kt
Kaavarunkoraportti hyväksytty   Linkki   
*
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute