Syynimaantie 18, Haukipudas, Kellon Kiviniemi, TEPONKENTTÄ
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Kello 
Nimi Syynimaantie 18, Haukipudas, Kellon Kiviniemi, TEPONKENTTÄ
Haukiputaan Kiviniemen asemakaavan muutos Syynimaanpuiston, Raappananpuiston, kortteleiden 718, 1981 ja 1982 alueelle, korttelin 1980 RP-alueelle sekä korttelin 1968 ja Syynimaantien väliselle alueella 564-2168
Tunnus 564-2168, 589/2013
Kuvaus/tavoite

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansilehdessä rajatulla alueella on paikoin rakentamattomia yleisten lähipalvelurakennusten korttelialueita sekä vajaakäyttöisiä katu- ja viheralueita. Kyseisten alueiden täydennysrakennusmahdollisuudet ovat tulleet esille Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys -työn myötä. Oulun asemakaavoitus onkin ryhtynyt asemakaavan muuttamiseen Kellon Kiviniemessä Syynimaanpuiston, Raappananpuiston sekä Syynimaantien ja Vaajatien lounaiskulman tuntumassa, sillä Kiviniemen taajaman palvelujen säilyminen elinkelpoisina edellyttää asukasmäärän lisäämistä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen olevien taajamien keskustoissa ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella on myös kestävän kehityksen mukaista.

Asemakaavan muutos tähtää alueen asuinrakennuspaikkojen lisäämiseen, mutta myös riittävien ja sujuvien virkistysreittien ja -alueiden turvaamiseen. Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheessa on vuorovaikutukselle varattu oleellinen rooli; alustavista suunnitelmista sekä kaavaluonnoksesta on mahdollista keskustella alueen asukkaille järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Suunnittelussa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota hyvään taajamakuvaan, alueen asukkaiden yleiseen viihtyisyyteen ja kunnallisteknisen rakentamisen (uudet kadut) minimoimiseen. Kohdealueiden kunnallistekniset käyttöönottokustannukset ovat vähäisiä, koska kohdealueet sijaitsevat jo rakennettujen verkostojen varrella. Suunnittelualue on pääosin kunnan omistuksessa, ainoastaan korttelin 718 tuntumassa on yksityistä maanomistusta. Yksityisen maan asemakaavamuutoksen osalta tullaan tekemään maankäyttösopimus.

Yhdyshenkilöt Lisätietoja antavat kaavasuunnittelija Päivi Markuksela, puh. 050 430 3319 ja asiakaspalvelu puh. 050 316 6850
Aloittamispvm 30.10.2012
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tekn.ltk. 30.10.2012 §527) nähtävillä 16.11.2012 - 30.11.2012
Viitesuunnitelmat (Yhdyskuntalautakunta 5.2.2013 § 96) nähtävillä 15.2.2013 - 18.3.2013
Luonnos (Yhd.ltk. 4.6.2013 § 307) nähtävillä 9.7.2013 - 30.8.2013
Ehdotus (Yhdltk. 18.2.2014 § 90) nähtävillä 28.2.2014 - 30.3.2014
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 1.9.2014 -
Kaava on tullut voimaan 10.10.2014 -
Päättymispvm 10.10.2014  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Voimaan tullut asemakaava   2168.pdf   7 888 kt
Asemakaavan selostus   2168_selostus_katselu.pdf   4 600 kt
Ote täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvityksen liitekartasta 3   E_Ote täydrak- ja taajamakuvaselvityksestä.pdf   554 kt
Maisemaselvitys   2168 Luonto-ja maisemaselvitys_Kiviniemen taydennysrakentaminen.pdf   2 755 kt 
*
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute