Soittajankankaan katu- ja ympäristösuunnitelmat
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Kivikkokangas  Hiukkavaara  Saarela 
Nimi Soittajankankaan katu- ja ympäristösuunnitelmat
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Soittajankankaan asemakaavan 19.5.2014. Maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti Soittajankankaan kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy syksyllä 2014.Kyseessä on Hiukkavaaran keskuksen eteläosan ensimmäinen rakennusvaihe.

Katu- ja viherpalvelut lähettää hyväksymiskäsittelyyn alueen katuja, kevyen liikenteen väyliä ja ympäristöä koskevat suunnitelmat. Suunnitelmat on tehty asemakaavoituksen yhteydessä laaditun liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelman mukaisesti.

Suunnittelun vuorovaikutus on sisältynyt asemakaavoitukseen.

Hyväksyttäväksi lähetetään liitteenä olevan piirustusluettelon mukaiset suunnitelmat. Suunnitelmat hyväksytään kun kaava on saanut lainvoiman.

Yhdyshenkilöt Suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma p. 044 703 214
Katu-ja viherpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 30.5.2014
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 3.6.2014 -
Nähtävillä 6.6.2014 - 23.6.2014
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupungininsinööri 30.06.2014 § 268
Liitteet
Sijaintikartta   Soittajankangas_suunnittelualue opaskartalla.pdf   1 026 kt
Yleiskartta   Yleiskartta_Soittajankangas.pdf   510 kt
   
Suunnitelmakartta 1   Suunnitelmakartta 1_R-5274_3.pdf   433 kt
Suunnitelmakartta 2   Suunnitelmakartta 2_R-5275_3.pdf   696 kt
Suunnitelmakartta 3   Suunnitelmakartta 3_R-5276_3.pdf   796 kt
Suunnitelmakartta 4   Suunnitelmakartta 4_R-5277_3.pdf   1 048 kt
   
Ympäristösuunnitelmakartta 1   Ympäristösuunnitelmakartta_1_R-5279_3.pdf   379 kt
Ympäristösuunnitelmakartta 2   Ympäristösuunnitelmakartta_2_R-5280_3.pdf   648 kt
Ympäristösuunnitelmakartta 3   Ympäristösuunnitelmakartta_3_R-5281_3.pdf   675 kt
Ympäristösuunnitelmakartta 4   Ympäristösuunnitelmakartta_4_R-5282_3.pdf   897 kt
   
Poikkileikkaukset   Tyyppipoikkileikkaukset_R-5278_3.pdf   647 kt
   
Sisällysluettelo   Sisällysluettelo_katupiirustukset_Soittajankangas.pdf   33 kt 
*
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute