Karjasillan jälleenrakennuskauden alue (asuntoalue) 564-2227
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Karjasilta 
Nimi Karjasillan jälleenrakennuskauden alue (asuntoalue) 564-2227
Karjasillan jälleenrakennuskauden alueen asemakaavan muutos korttelit 1-3, 8-20, 22-24, 26-33, 35-46, 62-67, 70 ja 71. Kaavatunnus 564-2227
Tunnus 564-2227
Kuvaus/tavoite

Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Oulun kaupungin aloitteesta. Työn tavoitteena on ensisijaisesti tukea Karjasillan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä, mutta myös tarkastaa asemakaavan ajanmukaisuus muilta osin.

Yhdyskuntalautakunta on päättänyt 13.10.2020 § 468 määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1. momentin mukaisen rakennuskiellon vireillä olevan Karjasillan jälleenrakennuskauden asemakaavan muutosalueelle (564-2227). Ehdollisella rakennuskiellolla kielletään MRL 53 §:n 1. momentin nojalla purkaminen ja muu rakentaminen paitsi:

- olemassa olevan rakennuksen korjaaminen

- pientalotonteilla olemassa olevan rakennuksen laajentaminen vähäisessä määrin pihan puolelle

- pientalotonteilla talousrakennuksen rakentaminen.

Edellä mainitut toimenpiteet tulee tehdä voimassa olevan asemakaavan ja vuonna 2004 hyväksyttyjen Karjasillan pientalojen korjaus- ja rakennustapaohjeiden mukaisesti.

Rakennuskielto tulee MRL 202 §:n perusteella voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Rakennuskielto tulee voimaan 20.10.2020 kahden vuoden ajaksi. Rakennuskieltoa on kunnan mahdollista jatkaa kaksi vuotta eri päätöksellä.

Yhdyshenkilöt Asemakaava-arkkitehti Virpi Rajala p. 040 703 2422, virpi.e.rajala(at)ouka.fi Kaavoitusassistentti Irma Hyry p. 044 703 2426, irma.hyry(at)ouka.fi Asiakaspalvelu p. 050 316 6850
Aloittamispvm 17.6.2014
Käsittelyvaiheet
Karjasillan inventointiraportin julkistamistilaisuus 17.2.2015 -
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Yhdltk. 17.6.2014 § 325) nähtävillä 27.6.2014 - 29.8.2014
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   OAS_050614.pdf   1 094 kt
Tiedote Karjasillan asukkaille   Tiedote inventointi ja OAS (3).doc   139 kt
Katse Karjasillalla – alueen inventointi on valmistunut   Katse Karjasillalla – alueen inventointi on valmistunut.pdf   28 kt
Rakennetun ympäristön inventointi 2014   Linkki  
Rakennuskieltoa koskeva ote pöytäkirjasta, yhdltk 13.10.2020 § 468   Ote yhdltk 13.10.2020 § 468 pöytäkirjasta.pdf   1 066 kt 
*
11.5.2021 © Oulun kaupunki - Palaute