Kirkkokatu väl. Puistokatu-Saaristonkatu ja Albertinkatu-Saaristonkatu
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat III (Vanhatulli)  IV (Hollihaka)  V (Leveri) 
Nimi Kirkkokatu väl. Puistokatu-Saaristonkatu ja Albertinkatu-Saaristonkatu
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Kirkkokatu välillä Puistokatu-Saaristonkatu:

Kirkkokadun peruskorjausta välille Puistokatu - Saaristonkatu on suunniteltu yhdessä Oulun Veden kanssa. Alueen vesijohto- ja viemäriverkosto on erittäin vanhaa ja sieltä puuttuu hulevesiviemäröinti.
Kirkkokadun katusuunnitelmassa on uudistettu liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä sekä katuympäristöä ja katuvalaistusta. Kirkkokadun ajorata muutetaan kaksisuuntaiseksi suunnitteluvälillä Puistokadulta Albertinkadulle.
Pitkittäispysäköintiä on muutettu taskupysäköinniksi. Mannerheiminpuiston kohdan pysäköintipaikat on varattu takseille. Kadun itäreunalle välille Kyösti Kallion puisto - Albertinkatu on sijoitettu yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, jossa pyöräily on sallittu molempiin suuntiin. Kadun länsilaidalle sijoitetaan jalkakäytävä välille Puistokatu-Albertinkatu.
Kadun ajorata ja kevyen liikenteen väylät on asfaltoituja välillä Puistokatu - Albertinkatu.

Vesihuoltoverkostot uusitaan suunnittelualueella ja lisäksi sinne rakennetaan hulevesiverkosto.
Suunnittelussa on varauduttu vaiheittain rakentamiseen. Rakentamisesta päätetään erikseen investointiohjelmien yhteydessä.

Kirkkokatu välillä Albertinkatu-Saaristonkatu:

Kyseessä on edellä mainitun Kirkkokadun välin Puistokatu-Saaristonkatu suunnitelman muutos yhden korttelin matkalla. Kiinteistöiltä tulleen ehdotuksen perusteella katujakso on suunniteltu sulanapidettäväksi kävelykatualueeksi.Katu on suunniteltu teknisesti ja katuympäristön osalta noudattaen samoja periaatteita kuin muu kävelykatualue. Katujakso yhdistää kävelykatualueena Rotuaarin tapahtumapuistoksi rakennettavaan Mannerheimin puistoon.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma p. 044 703 2114
Projekti-insinööri Jukka Aitto-oja p. 044 703 2120
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 7.5.2015
Käsittelyvaiheet
v. Puistok.-Saaristonk., nähtävillä 20.10-3.11.2015, hyv. Ki 11.11.2015 § 439 -
-
v. Albertink.-Saaristonk., nähtävillä 5.4-23.4.2019, hyv. Yhd.ltk 7.5.2019 § 287 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupungininsinööri 11.11 2015 § 439, Yhdyskuntalautakunta 7.5.2019 § 287
Liitteet
OAS Kirkkokatu välillä Puistokatu-Saaristonkatu   OAS_Kirkkokatu.pdf   365 kt
   
Sijaintikartta   Sijaintikartta.pdf   374 kt
Ote asemakaavasta   Ote asemakaavasta.pdf   812 kt
Katusuunnitelmat ja poikkileikkaukset    
väli Puistokatu-Peltokatu   K2-1_Kirkkokatu.pdf   650 kt
väli Peltokatu-Heinätorinkatu   K2-2_Kirkkokatu.pdf   790 kt
väli Heinätorinkatu-Sepänkatu   K2-3_Kirkkokatu.pdf   778 kt
väli Sepänkatu-Albertinkatu   K2-4_Kirkkokatu.pdf   788 kt
väli Albertinkatu-Saaristonkatu   K2-1_KatuS_Kirkkokatu_Albertinkatu-Saaristonkatu.pdf   253 kt
   
Animaatio:    
Kirkkokadun animaatio välillä Albertinkatu-Saaristonkatu   Linkki   
*
21.4.2021 © Oulun kaupunki - Palaute