Ruskon asemakaavan laajennus, 564-2185
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Liikanen  Rusko  Ruskonselkä  Heikinharju  Välikylä 
Nimi Ruskon asemakaavan laajennus, 564-2185
Ruskonselän (84) ja Heikinharjun (85) kaupunginosien osia koskeva asemakaava sekä Ruskonselän (84), Heikinharjun (85) ja Ruskon kaupunginosia koskeva asemakaavan muutos. (Ruskon asemakaavan laajennus)
Tunnus 564-2185, OUKA/2411/2013
Kuvaus/tavoite

Ruskon asemakaavan laajennus.

Ruskon teollisuusalueen asemakaavan laajennus on kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman mukainen kaavahanke. Asemakaavan tavoitteena on varata suuria tontteja erilaisten paljon tilaa vaativien teollisuusyritysten toimintaan.

Asemakaavaa laajemmalle alueelle, Ruskon teollisuusalueen pohjoisosaan ja pohjoispuolelle sekä Kiimingin Välikylän yrityspuiston eteläpuolelle on laadittu Ruskon - Vesalanmäen kaavarunkoluonnos myöhemmin laadittavien asemakaavojen lähtökohtien selvittämiseksi. Kaavarunkotyön yhteydessä on laadittuja asemakaavatasoisia luonto- ja maisemaselvityksiä, rakennettavuusselvitystä sekä muinaismuistoinventointia on käytetty tämän asemakaavan lähtötietoina. Lisäksi on kaava-alueelle on tehty sulfidimaaselvitys.
Ruskon asemakaavan laajennukseen suunnittelualue on kaupungin omistuksessa olevaa rakentamatonta aluetta.

Ruskon asemakaavan laajennuksesta on valmistunut asemakaavaehdotus ja asemakaava hyväksyttäneen kevään 2017 aikana.

Yhdyshenkilöt Kaavoitusarkkitehti Sisko Repola puh. 044 7030 530 ja suunnitteluavustaja Anita Koivikko puh. 044 4993 352, sekä asemakaavoituksen asiakaspalvelu 050 3166 850.
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (yhdltk. 12.5.2015 § 184) nähtävillä 29.5.2015 - 30.6.2015
Luonnos (yhdltk. 31.5.2016 § 229) nähtävillä 17.6.2016 - 19.8.2016
Ehdotus (yhdltk. 14.2.2017 § 56) nähtävillä 3.3.2017 - 3.4.2017
Hyväksyminen (Kv 15.5.2017 § 76) valitusaika 19.5.2017 - 19.6.2017
Kaava tullut voimaan 20.6.2017 -
Päättymispvm 20.6.2017  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Asemakaavan selostus_voimaantullut   s2185.pdf   5 346 kt
Asemakaava_voimaantullut   2185.pdf   1 314 kt
OAS, ote yhdyskuntalautakunnan pöytäkirjasta 12.5.2015 § 184   315812ote yhdyskuntalautakunta 12 01827063000.pdf   1 830 kt
Liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmakartta   Ruskon teollisuusalueen ak_liikenne_ymparistoYS_290416.pdf   1 474 kt
Sulfidimaaselvitys   Ruskonselän_sulfidimaaselvitys.pdf   187 kt
Hyväksyminen, ote Kvn 15.5.2017 § 76 pöytäkirjasta   Ote Kvn 15.5.2017 § 76 pöytäkirjasta.pdf   101 kt 
*
21.4.2021 © Oulun kaupunki - Palaute