Letonranta I-vaihe
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Kello 
Nimi Letonranta I-vaihe
Tunnus
Kuvaus/tavoite Kellon Kiviniemeen on laadittu Letonrannan kaava. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 15.12.2014 ja kaava on saanut lainvoiman 23.1.2015.

Katu- ja viherpalvelut on laatinut Letonrannan kaava-alueelle ensimmäisen rakennusvaiheen katusuunnitelmat.

I-vaiheen katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fiYhdyshenkilöt Tiemestari Seppo Kuoppala p. 0400 284 164
Katu- ja viherpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 1.6.2015
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 9.6.2015 -
Nähtävillä 16.6.2015 - 30.6.2015
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupungininsinööri 6.7.2015 § 259
Liitteet
Sijaintikartta   A Sijaintikartta_VÄRI.pdf   178 kt
Ote asemakaavasta   Ote voimassa olevasta asemakaavasta_VÄRI.pdf   967 kt
Suunnitelma alueen rajaus   YS suunnitelmarajaus A3.pdf   712 kt
   
Katusuunnitelmat    
Virpiniementien maavallit   R2-1_Virpiniemen maavallit_V-4182_VÄRI.pdf   495 kt
Letonväylä, Luuvartinpuoli   R2-2_K1_J1_K3_J2_I-2105_VÄRI.pdf   558 kt
Letonväylä, Vaajatie, Luuvartinpuoli, Leenpuoli   R2-3_K1_K2_K3_K4_I-2106_VÄRI.pdf   837 kt
Lenssitie, Halssitie   R2-4_K5_K6_I-2107_VÄRI.pdf   458 kt
Vaajatie, Perhotie, Paukkatie   R2-5_K2_Perhotie_Paukkatie_I-2108_VÄRI.pdf   546 kt
Pysäköintialue ja ulkoilureitti   R2-6_P1_Ulkoilureitti_V-4183_VÄRI.pdf   715 kt
Ulkoilureitti   R2-7_Ulkoilureitti_V-4184_VÄRI.pdf   1 238 kt
   
Poikkileikkaukset    
Poikkileikkaukset   R3-Tyyppipoikkileikkaukset I-2109.pdf   301 kt 
*
21.4.2021 © Oulun kaupunki - Palaute