Tuulas- ja Lahnatien peruskorjaus sekä Pyykösjärven ja Puolivälinkankaan katuympäristö
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Puolivälinkangas  Pyykösjärvi 
Nimi Tuulas- ja Lahnatien peruskorjaus sekä Pyykösjärven ja Puolivälinkankaan katuympäristö
Tuulas- ja Lahnatien alueen peruskorjaus sekä Pyykösjärven ja Puolivälinkankaan katuympäristön kunnostaminen
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Tuulas- ja Lahnatien alueen katujen peruskorjauksessa uusitaan katurakenteet, katuympäristö, kuivatus ja valaistus sekä katualueella olevia putkituksia ja kaapelointeja. Alueen kuivatusta parannetaan uusimalla ja lisäämällä hulevesiviemäreitä sekä sadevesikaivoja. Alueella on tällä hetkellä katurakenteissa kantavuus ja kuivatuspuutteita. Vesijohto- ja viemäriverkostot ovat vanhoja ja huonokuntoisia.

Samassa yhteydessä on suunniteltu Pyykösjärven ja Puolivälinkankaan katuympäristön kunnostamistoimenpiteitä laatimalla kasvillisuuden poisto-, hoito- ja istutussuunnitelmat.

Alueella on voimassa oleva asemakaava.
Suunnittelun aikana on pidetty suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus alueen asukkaille 25.2.2016. Saatuja palautteita on huomioitu suunnitelmissa mahdollisuuksien mukaan.

Kadut kunnostetaan pääosin nykyisille paikoille ja nykyisen levyisenä. Täkytien eteläpäähän lisättiin kääntöpaikka helpottamaan Tuulastien alueen perällä olevan pitkän tonttikadun liikennöintiä. Pilkkipuistossa oleva Siimapolku ja Tuulastien ja Järvikorvenkujan välinen polku muutetaan asfalttipäällysteiseksi ja talvikunnossa pidettäväksi kevyen liikenteen väyläksi.

Suunnittelussa varaudutaan vaiheittain rakentamiseen. Rakentamisesta päätetään erikseen investointiohjelmien yhteydessä.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Projekti-insinööri Jukka Aitto-oja p. 044 703 2120
Ympäristösuunnitteluvastaava Merja Kaikkonen p. 044 703 2128
Katu- ja viherpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 2.6.2015
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 9.6.2015 -
Yhdyskuntalautakunta 26.4.2016 -
Nähtävillä 3.5.2016 - 18.5.2016
Yhdyskuntalautakunta 14.6.2016 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 14.6.2016 § 299
Liitteet
OAS   OAS_Pyykösjärvi.pdf   1 262 kt
   
Sijaintikartta   Sijaintikartta.pdf   791 kt
Ote asemakaavasta   Asemakaava.pdf   1 637 kt
Yleiskartta   R3_1_Yleiskartta.pdf   1 952 kt
Katusuunnitelma 1   R3_2_korkeudet_ja_kuivatus.pdf   2 731 kt
Katusuunnitelma 2   R3_3_korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 271 kt
Katusuunnitelma 3   R3_4_korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 419 kt
Ympäristösuunnitelma 1   R7_5_ymparistosuunnitelmakartta.pdf   1 161 kt
Ympäristösuunnitelma 2   R7_6_ymparistosuunnitelmakartta.pdf   875 kt
Ympäristösuunnitelma 3   R7_7_ymparistosuunnitelmakartta.pdf   532 kt
Ympäristösuunnitelma 4   R7_8_ymparistosuunnitelmakartta.pdf   484 kt
Ympäristösuunnitelma 5   R7_9_ymparistosuunnitelmakartta.pdf   469 kt
Poikkileikkaukset, kadut   R3_22_Poikkileikkaukset_kadut.pdf   1 899 kt
Poikkileikkaukset, kevyen liikenteen väylät   R3_23_Poikkileikkaukset_kevyen_liikenteen_väylät.pdf   1 592 kt
Sisällysluettelo   R1_Sisällysluettelo_Pyykösjärvi.pdf   15 kt 
*
21.4.2021 © Oulun kaupunki - Palaute