Raja-Taskilan katujen ja vesihuollon peruskorjaus
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Taskila 
Nimi Raja-Taskilan katujen ja vesihuollon peruskorjaus
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Katu- ja viherpalvelut lähettää hyväksymiskäsittelyyn Raja-Taskilan katu- ja ympäristösuunnitelmat.

Raja-Taskilan alueellinen kuivatus on puutteellinen ja hulevesiviemäröinti puuttuu. Oivantien alueen kunnallistekniikka on rakennettu 1969 ja muilta osin alueen kunnallistekniikka on rakennettu 1975-79. Alueen vesihuolto edellyttää peruskorjausta. Myös sähköverkko ja katuvalaistus on teknisesti vanhentunut.

Raja-Taskilan alueelle on laadittu yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen, Oulun Veden, Oulun Energian ja DNA:n yhteistyönä katujen, katuympäristön ja kunnallistekniikan peruskorjaussuunnitelmat, joihin sisältyy vesihuollon uusiminen, hulevesiviemäröinti ja muun alueellisen kuivatuksen parantaminen sekä sähköverkon ja katuvalaistuksen uusiminen.

Suunnitelmat on laadittu voimassaolevan asemakaavan perusteella. Peruskorjauksessa katurakenne, katuympäristö, kuivatus, valaistus ja katualueella ja kadun alla olevat johdot ja laitteet uusitaan. Myös tonttijohdot ja -liittymät uusitaan. Katuverkko säilyy nykyisenkaltaisina tonttikatuina. Liikenteellisenä parannuksena on kevyenliikenteen väylän rakentaminen Oulunseläntielle.

Alueen rakentaminen tapahtuu vaiheittain niin, että ensimmäisessä vaiheessa kesällä 2016 peruskorjataan Taskilantie ja siihen liittyvät tonttikadut ja sen jälkeen yhdessä tai kahdessa vaiheessa määrärahatilanteen mukaan Oulunseläntie ja tonttikadut sekä Oivantie-Kraaselintien alue.

Suunnittelun aikana on pidetty suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus alueen asukkaille 26.1.2016.


Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Suunnittelupäällikkö Tapio Siikalauoma p. 044 703 2114
Katu- ja viherpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 6.7.2015
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 11.8.2015 -
Yhdyskuntalautakunta 15.3.2016 -
Nähtävillä 22.3.2016 - 7.4.2016
Yhdyskuntalautakunta 26.4.2016 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 26.4.2016 § 162
Liitteet
Raja-Taskila, OAS   OAS_Raja-Taskila.pdf   344 kt
   
Sijaintikartta   Sijaintikartta.pdf   938 kt
Ote asemakaavasta   Ote asemakaavasta.pdf   1 595 kt
Yleiskartta   K1-1_Yleiskartta vaiheistus_YL1.pdf   1 284 kt
Suunnitelmakartta 1   K2-1 Suunnitelmakartta VII-312.pdf   904 kt
Suunnitelmakartta 2   K2-2 Suunnitelmakartta VII-314.pdf   992 kt
Suunnitelmakartta 3   K2-3 Suunnitelmakartta I-2130.pdf   1 310 kt
Suunnitelmakartta 4   K2-4 Suunnitelmakartta I-2131.pdf   1 449 kt
Ympäristösuunnitelma 1   K5-1_Ymparistosuunnitelma_Raja-Taskila_VII-313.pdf   907 kt
Ympäristösuunnitelma 2   K5-2_Ymparistosuunnitelma_Raja-Taskila_I-2135.pdf   1 103 kt
Ympäristösuunnitelma 3   K5-3_Ymparistosuunnitelma_Raja-Taskila_I-2136.pdf   703 kt
Ympäristösuunnitelma 4   K5-4_Ymparistosuunnitelma_Raja-Taskila_I-2137.pdf   748 kt
Poikkileikkaukset 1   K3-1 TPL I-2132.pdf   244 kt
Poikkileikkaukset 2   K3-2 TPL I-2133.pdf   143 kt
Piirustusluettelo   A_Piirustusluettelo_Raja-Taskila_Lautakunta.pdf   30 kt 
*
11.5.2021 © Oulun kaupunki - Palaute