Kauppaseurantien, Merivirrantien ja Tervahovinpolun katusuunnitelma
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Toppila 
Nimi Kauppaseurantien, Merivirrantien ja Tervahovinpolun katusuunnitelma
Tunnus
Kuvaus/tavoite
Ranta-Toppilan ensimmäisen vaiheen katusuunnitelma sisältää nykyisen Kauppaseurantien parantamisen sekä uuden asemakaavan mukaiset Merivirrantien ja Tervahovinpolun. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi Toppilan yläasteen ja lukion pysäköintialueen laajennus.

Katusuunnitelma on laadittu kaavoituksen yhteydessä tehdyn liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelman mukaisesti. Suunnittelun vuorovaikutus on sisältynyt kaavoitukseen. Katusuunnitelma hyväksytään kun asemakaava on saanut lainvoiman.

Maankäytön toteuttamisohjelma edellyttää Ranta-Toppilan katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen aloittamista 2016.


Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi
Yhdyshenkilöt Suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma p. 044 703 2114
Katu- ja viherpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka fi
Aloittamispvm 7.7.2015
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 11.8.2015 -
Nähtävillä 18.8.2015 - 1.9.2015
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupungininsinööri 16.10.2015
Liitteet
Sijaintikartta   Sijaintikartta_Ranta-Toppila.pdf   2 639 kt
Yleiskartta   Pienennös_Ranta-Toppila.pdf   1 472 kt
   
Katusuunnitelmakartat:    
Kartta 1   R2-1_Suunnitelmakartta_VIII-960.pdf   414 kt
Kartta 2   R2-2_Suunnitelmakartta_VIII-961.pdf   347 kt
Kartta 3   R2-3_Suunnitelmakartta_I-2068.pdf   159 kt
   
Ympäristösuunnitelmakartat:    
Kartta 1   R9-1_Ympäristösuunnitelma_värillinen.pdf   808 kt
Kartta 2   R9-2_Ympäristösuunnitelma_värillinen.pdf   743 kt
Kartta 3   R9-3_Ympäristösuunnitelma_värillinen.pdf   572 kt
   
Poikkileikkaukset:    
Poikkileikkaukset 1   R3-1_Tyyppipoikkileikkaus_I-2069.pdf   537 kt
Poikkileikkaukset 2   R3-2_Tyyppipoikkileikkaus_I-2070.pdf   128 kt 
*
11.5.2021 © Oulun kaupunki - Palaute