Asemakyläntie 564-2196
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Haukipudas 
Nimi Asemakyläntie 564-2196
Haukiputaan kaupunginosan korttelin 4035 tonttia nro 3 koskeva asemakaavan muutos (Asemakyläntie)
Tunnus 564-2196
Kuvaus/tavoite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Oulun seudun Koulutuskuntayhtymän (OSEKK). RP-tontille ei ole käyttöä, sillä Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikössä ei ole puutarha-alan opetusta. Tontti on tarkoitus muuttaa kahdeksi erillispientalotontiksi. On mahdollista, että tontit toteutetaan rakennus-alan perustutkinnon työharjoittelukohteina. Asemakyläntien yleiseksi tieksi kaavoitettu osuus on tarkoitus muuttaa katualueeksi..
Yhdyshenkilöt kaavoitusarkkitehti Satu Piispanen p, 040 643 3976
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviontisuunntítelma (yhdltk. 11.8.2015 §306) nähtävillä 21.8.2015 - 21.9.2015
Luonnos (yhdltk. 11.8.2015 §308) nähtävillä 21.8.2015 - 21.9.2015
Päättymispvm  
Hyväksyjä kaupunginvaltuusto
Liitteet
Ote yhdyskuntalautakunnan 11.8.2015 pöytäkirjasta OAS   Ote yhdltk OAS.pdf   778 kt
Ote yhdyskuntalautakunnan 11.8.2015 pöytäkirjasta LUONNOS   Ote yhdltk LUONNOS.pdf   1 549 kt 
*
11.5.2021 © Oulun kaupunki - Palaute